Enkel og vedligeholdelsesfri varme i dit hjem

Enkel og vedligeholdelsesfri varme i dit hjem

Standardinstallation

Vi fjerner dit gamle olie- eller gasfyr og monterer nærvarme fra Best Green, som overordnet består af tre moduler; en varmepumpe, et indemodul og en el- og varmemåler.

Varmemåleren registrer, hvor meget varme du bruger og elmåleren måler anlæggets forbrug. Vi registrerer data fra målerne, som vi bruger til afregning og til at sikre at anlægget kører optimalt - hver dag, året rundt. 

Sådan installerer vi nærvarme hos dig...

Et nyt nærvarmesystem indeholder en varmepumpe, et indemodul og en el- og varmemåler.

Udendørs Indendørs Elmåler
Udendørs

Udendørs installation

Din nye varmepumpe kan frit placeres fleksibelt på din grund. 

Størrelsen på varmepumpen

Højde: 122,5 cm / 142,5 cm  
Diameter: 95 cm
Minimum afstand til mur: 10 cm  
Minimum afstand til terræn: 16 cm

Indendørs

Installation indendørs

Dit indemodul placeres oftest der, hvor dit gamle olie- eller gasfyr har stået tidligere.

Målet på dit indemodul

Højde: 1,71 m
Bredde: 65 cm
Dybde: 70,5 cm

 

Elmåler

Elmåler

Din varme- og elmåler installerer vi i nærheden af indemodulet. Varmemåleren registrerer den leverede varmemængde fra varmepumpen, og elmåleren måler det samlede varmepumpeanlægs elforbrug.   Best Green registrerer data fra målerne, som vi bruger til afregning og optimering af anlæggets ydelse – så du altid har den mest effektive nærvarme i dit hus.

Har du oliefyr, gasfyr eller fyrer du med træpiller? Se priserne for installation af nærvarme.

Betingelser for en standard installation

Adgangsvejen til din eksisterende kedel skal være fri og uhindret.

Indemodulet skal kunne installeres inden for en afstand af maksimalt 2 meter fra din eksisterende kedel.

Din nuværende kedel og varmvandsbeholder skal være placeret i umiddelbar nærhed af hinanden.

Varmepumpen skal kunne monteres umiddelbart uden for det rum, hvor indemodulet bliver monteret.

Afstanden mellem varmepumpe og indemodul må maksimalt være 5 meter

Rør mellem varmepumpe og indemodul skal kunne føres frit og uhindret, uden at skabe, borde eller andet skal demonteres.

Ekstraomkostninger

Når vi laver en standard installation, er det et krav, at der er fri og uhindret adgang. I praksis betyder det, at der kan være en ekstraudgift, hvis dit gamle fyr står i en kælder med dårlige adgangsforhold eller lignende. Til højre kan du se eksempler på ekstraomkostninger.

  • Ekstra radiator
  • Tomsugning af olietank
  • Fjernelse af olietank
  • Ekstra kabel
  • Ekstra rør
  • Fjernelse af oliefyr fra kælder, samt montering af varmepumpe i kælder m. dårlige adgangsforhold
  • Sløjfning af gasstik