Find svar på dit spørgsmål

Nærvarme

Med nærvarme får du en varmeløsning, hvor et energiselskab som Best Green tager ansvaret for varmeproduktionen i din husstand – lige fra energitjek, valg af teknisk løsning til installation, drift og afregning. Du skal udelukkende sørge for at klargøre dit hus til den nye varmeløsning samt betaling af en variabel pr. forbrugt kWh varme og et årligt abonnement.

Alle udenfor fjernvarmeområder og indenfor vores geografiske område* kan få nærvarme, hvis kravene til en standardinstallation er opfyldt – og for langt de fleste, er det en god og billig løsning. Med en lav startinvestering og et årligt abonnement dækker vi udgifter til service, vedligehold og eventuelle reparationer. Hvis dit hus ikke lever op til kravene til en standardinstallation, skal du ikke fortvivle! Ofte er der blot tale om en tilrettet løsning og en mindre ekstraudgift.

*Vi dækker ikke følgende geografiske områder: Ikke brofaste øer, postnumre nord for E20 på Sjælland og Als.

 

Med nærvarme sparer du penge, forbedrer din boligs indeklima og passer godt på miljøet. Når du bestiller nærvarme hos Best Green, får du en bæredygtig varmeløsning, der omsætter energien fra omgivelserne til varme i dit hus. Den grønne teknologi i varmepumpeløsningen er med til at reducere det samlede energiforbrug på varme. Med et lavere energiforbrug kan du forbedre husets energiklasse - og dermed også øge husets værdi.

Best Green giver dig varme, som er produceret af en varmepumpe. Forbruget til din varmepumpe er baseret på el fra vedvarende energi som fx vindmøllestrøm, solenergi, vandkraft og affaldsforbrænding.

Varmepumpen er en grøn løsning med et lavt CO2-udslip – faktisk 70-80% lavere end varme produceret på olie og 50-60% lavere ved gas. Dét er da en varmende tanke!

I få tilfælde ser vi, at huset ikke opfylder vores krav til en standardinstallation, men fortvivl ej! Ofte kræver det blot, at vi laver en tilrettet løsning. Afhængigt af problemet, ligger ekstraudgiften typisk på mellem 1.000-5.000 kr.

Når du har fået nærvarme fra Best Green, er der få ting, du skal foretage dig:

  1. Meddel ændringen af din opvarmningsform til din BBR. Det gør du ved at kontakte din kommune.
  2. Kontakt dit el-selskab, hvor du fortæller dem, at du gerne vil have reduceret elafgift, da din primære opvarmningsform nu er el. Bemærk, at du kan få reduceret elafgift for det forbrug din husstand har over 4000 kWh.
  3. Nyd, at du nu har fået en varmeløsning uden bekymringer og uforudsete udgifter. 

Økonomi

 

Få et overblik over priser på følgende side.

 

Ja, når du indgår en aftale med Best Green kan du tilkøbe en køberet for 5.000 kr., som betales i forbindelse med tilslutningsbidraget. 

Det betyder, at du kan købe varmepumpeanlægget når aftalen udløber efter 120 måneder (10 år) for 10.000 kr.

I Best Green er vi eksperter i varmepumper! Og når du får nærvarme hos os, overvåger og indstiller vi pumpen, så du får komfort, service og sikkerhed for, at varmepumpen altid fungerer optimalt – selvfølgelig med den højest mulige virkningsgrad. Når du køber nærvarme på abonnement, undgår du samtidig udgifter til service og vedligehold.

Ja, det kan du. Når du får  nærvarme fra Best Green, indregner vi alle tilgængelige tilskud i prisen. Det er derfor vi kan tilbyde dig den lave tilslutningspris – og du skal ikke selv tænke på at ansøge om tilskud. Det klarer vi for dig!

Skulle det usædvanlige ske, at du ønsker at opsige dit abonnement, kan det gøres enkelt via et opkald på telefonen eller en mail. Når du indgår kontrakten, har du 12 måneders binding. Herefter kan du opsige aftalen med en måneds varsel.

Send os en mail på kontakt@bestgreen.dk eller ring til os på 4177 2465 med begrundelse for, hvorfor du ønsker at opsige dit abonnement.

Det skal være let – også når du flytter. Hvis du har valgt at sælge dit hus, har du en måneds opsigelse. Ved indgåelse af kontrakt binder du dig i 12 måneder - det gælder også, selvom din flytning sker inden for det første år af dit abonnement.

Køberen af dit hus bliver tilbudt at overtage din nærvarmeaftale – ønsker køber ikke dette, betaler du et standard udtrædelsesgebyr på 18.000 kr. Vi kommer og fjerner varmepumpen, så den nye køber kan overtage huset.

Med nærvarme er der et mindste forbrug på 13.500 kwh varme om året.

Træpillefyr: 69.000 kr. 

Elvarme: 69.000 kr.

Med nærvarme er din bolig pr. definition primært opvarmet med el, da der skal el til at producere varmen*. 

Når du har el som primær opvarmningsform i en helårsbeboelse, har du mulighed for at få reduceret elafgift og derved betale mindre for din el til opvarmning. Den reducerede pris gives til den del af elforbruget, der ligger over 4000 kWh / år.

For at opnå reduceret elafgift, skal din BBR ændres til El som primær opvarmningsform og dit elselskab skal være informeret om, at du ønsker at opnå denne besparelse.

 

Retten til at indberette energibesparelsen, der opstår i forbindelse med installation af nærvarme hos dig, samt indtægter fra indberetningen tilfalder Best Green. Det skyldes, at varmepumpen ejes af Best Green. 

Selve energibesparelsen kommer dig til gode, idet vi indregner det i den pris, vi tilbyder dig. 

I forbindelse med indberetning af energibesparelserne, samarbejder Best Green med følgende aktører: DFHs medlemsværker, som kan findes på energispareguiden.dk/forbruger/kontakt og Energysolution A/S.

Varmeløsning og installation

Best Green dækker alle udgifter til drift og vedligehold af den varmepumpe, vi installerer på din adresse. Opstår der mod forventning problemer med varmen, ringer du til vores servicetelefon på 6915 3999. Her oplyser du dit kundenummer, som kan ses i øverste højre hjørne når du logger på Energimonitor.

 

Ja, det kan du godt - men Best Greens eksperter har allerede indstillet den.
Hvis du har spørgsmål til indstillingerne, kan du ringe til den installatør, der har monteret varmepumpen. Find telefonnummeret i håndbogen til din varmepumpe, som er vedlagt indemodulet. Du er også velkommen til at ringe til Best Green på telefon 4177 2465.

Vælger du at indstille på din varmepumpe, hører vi gerne fra dig – både så vi kan hjælpe dig og så vi ved, at du har ændret dine indstillinger.

Hos Best Green skal det være let at få nærvarme! Derfor indeholder vores standardinstallation:

– Bortskaffelse og demontering af eksisterende kedel
– Opsætning og installation af indemodul og varmepumpe

Kort og godt - en komplet og bekymringsfri varmepumpeinstallation, hvor vi også sørger for at fjerne det gamle udstyr.

Læs mere om standardinstallation

Når vi laver en standardinstallation, er det et krav, at der er fri og uhindret adgang og minimum 2 meter til loftet. I praksis betyder det, at der kan være en ekstraudgift, hvis fx dit gamle fyr står i en kælder med dårlige adgangsforhold eller lignende.

Varmepumper

De moderne varmepumper fra Best Green har et lydniveau, der kan sammenlignes med en nyere opvaskemaskine. For at du ikke bliver generet, hjælper vores eksperter dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering af varmepumpen.

Ja, det gør den. Nærvarme fra Best Green virker i alt slags vejr – også når det er koldt. Bliver det koldere end -7°C anvender varmepumpen en indbygget el-patron til at supplere med varme.