Varme på abonnement er også en mulighed for boligforeninger

Der har været fokus på økonomiske og energioptimerende varmepumpeløsninger til enfamilieshuse i en del år, men efterhånden rykker udviklingen også til andre boligtyper som udlejningsejendomme og boligforeninger. 

Det er i dag blevet langt mere almindeligt med f.eks. luft/vand varmepumper i de fleste bygningstyper. Bor man i et område uden for fjernvarme eller naturgas er det en god ide at kigge på energioptimering via en varmepumpe.

”Det gælder også boligforeninger eller større udlejningsejendomme, som med fordel kan investere i løsningen og give beboerne en mere miljørigtig varmeløsning, samtidig med at varmeregningen typisk vil blive lavere,” siger Troels Hartung, Specialkonsulent, Energieffektivitet, Energistyrelsen.

Abonnementsordning giver flere mulighed for omstilling af varmekilde 

I større bygninger med flere lejemål eller en boligforening, drejer det sig blandt andet om hvilket radiatorsystem, der er i forvejen. Har man et el-varmesystem, er det dyrere at komme på et varmepumpesystem, men da el-varme er dyrt i forvejen, kan det, ifølge Troels Hartung ofte betale sig alligevel. Varme på abonnement skaber nye muligheder for boligforeningerne.

”Som noget nyt er der kommet varmepumper på abonnement, hvor man kan undgå at skulle lægge ud til selve investeringen, men overlader finansieringen og drift af varmepumpen til et energiselskab. I stedet afregner man for sit varmeforbrug med energiselskabet, ligesom det kendes fra for eksempel fjernvarme. Endnu har vi primært set varmepumper på abonnement til enfamilieshuse, men der er et stort potentiale også i forhold til større bygninger som skoler og boligforeninger,” mener Troels Hartung, der også gør opmærksom på selve ideen om at fremtidssikre sin ejendom.

Ejendomme uden adgang til naturgas eller fjernvarme ligger ofte i yderområder, hvor varmeudgiften kan udgøre en relativt stor andel af boligudgiften. 

Kilde: Businessogfinans.dk