State of Green fremhæver Best Green

Det danske partnerskab State of Green, som skaber internationale relationer blandt energiaktører, har udgivet et white paper med fokus på eksisterede miljøvenlige løsninger, som kan medvirke til reduktion af CO2 udledning og øge brugen af vedvarende energi. Udgivelsen har afsæt i The European Energi Union, som vil sikre bæredygtige energisystemer.

I udgivelsen er Best Green nævnt blandt andre virksomheder, som alle udbyder miljøvenlige løsninger og ønsker at bidrage til den grønne omstilling.

Best Green har fået omtale i denne udgivelse grundet det køle- og varmesystem, som vi udviklede til bygningen Resilience House i Vejle. Det intelligente system består af varmepumper og energilagringsbrønde. Det fungerer således, at imens varmepumperne dækker husets behov for varme, akkumuleres en stor mængde kulde i energilagringsbrøndene. I de varme måneder dækkes bygningens kølebehov af den akkumulerede køleenergi fra brøndene. Når temperaturen gradvist stiger i brøndene, starter varmepumperne og supplerer med kulde. Dette skaber varme som restprodukt, som akkumuleres i energibrøndene, og dermed sikrer høj effektivitet på varmesystemet, når den nye varmesæson begynder.  

Læs vores omtale i State of Greens white paper på side 22. 

 

Læs mere om varme og kølesystemet her.