Søvind skifter fra gas til nærvarme

Søvind ligger uden for fjernvarmeområdet, hvilket betyder, at de lokale institutioner har behov for et alternativ til den kollektive varmeforsyning. Som et led i at nedbringe CO2 udledningen i Horsens Kommune skifter Samdriften Søvind, som består af Søvind skole, børnehave og idrætshal til nærvarme fra Best Green.

Med nærvarme får Samdriften Søvind en enkel og vedligeholdelsesfri varmeløsning baseret på varmepumper.

Nem og enkel varmeløsning 

Fra beslutningen er truffet til varmepumpeanlæggene er installeret hos bygningerne i Søvind, går der ikke lang tid – og alt hvad det har krævet af institutionerne er at give adgang til deres faciliteter.

”Installationerne er gået rigtig nemt - vi har bare udleveret en nøgle til installatørerne og så har Best Green stået for resten – og vi har kunne stole på, at det de laver er i orden,” fortæller Jesper Lindstrøm, Teknisk Serviceleder på Samdriften Søvind.  

Ud over at Best Green forestår installationen af varmepumpeanlæggene, varetager Best Green også driften og påtager sig de løbende omkostninger ved reparation og serviceeftersyn. Samtidig tager Best Green ansvaret for, at nærvarmen kører optimalt hver dag - året rundt.

”Best Green yder en rigtig god service. De kommer, når vi ringer og har vi spørgsmål, så er de klar med svarene,” siger Jesper Lindstrøm.

105 tons CO2 reduceret om året 

Allerede fra første år forventes institutionerne at opnå en samlet reduktion i CO2 udslippet på 105 tons i forhold til nuværende varmeløsning.  

”Miljømæssigt er nærvarme meget bedre end meget andet. Hvis vi kan slippe af med gas og olie, så er det fantastisk - jeg ved godt, at det kan man ikke helt, men det her er vejen frem,” fortæller Jesper Lindstrøm. 

98.000 kr. sparet på varmeregningen

Med en simpel abonnementsløsning betaler Samdriften Søvind en fast lav pris på varme og undgår uforudsete udgifter til service og vedligehold – det betyder, at skolen nu kan se frem til samlet besparelse på 98.000 kr. på den årlige varmeregning.

Jesper Lindstrøm, Teknisk Serviceleder på Samdriften Søvind, fortæller om installationen af nærvarme og hvordan det påvirker hans dagligdag på skolen.

Fordele der er til at forstå

98.000 kr. sparet på varmeregningen

Lav start investering

105 tons CO2 reduceret om året

Enkel og vedligholdelsesfri varme

Hurtig og nem installation

Ingen uforudsete udgifter

”Installationerne er gået rigtig nemt - vi har bare udleveret en nøgle til installatørerne og så har Best Green stået for resten.”

”Installationerne er gået rigtig nemt - vi har bare udleveret en nøgle til installatørerne og så har Best Green stået for resten.”

Jesper Lindstrøm, Teknisk Serviceleder på Søvind skole, børnehave og idrætshal.
”Best Green yder en rigtig god service. De kommer, når vi ringer og har vi spørgsmål, så er de klar med svarene.”

”Best Green yder en rigtig god service. De kommer, når vi ringer og har vi spørgsmål, så er de klar med svarene.”

Jesper Lindstrøm, Teknisk Serviceleder på Søvind skole, børnehave og idrætshal.

"Hvis vi kan slippe af med gas og olie, så er det fantastisk - jeg ved godt, at det kan man ikke helt, men det her er vejen frem.”

Jesper Lindstrøm, Teknisk Serviceleder på Søvind skole, børnehave og idrætshal.