Ny nærvarmecentral til store varmeforbrug åbner døre for den grønne omstilling

Varmepumpeinstallationer til store bygninger kan være en stor og dyr affære. Det har de to selskaber Best Green og DVI Energi sat sig for at løse. Redskabet er Flexheat, som er en nærvarmecentral, der gennem en simpel installation gør det muligt at producere store mængder varme.

Horsens, d. 1. november 2018

Varmepumper er et hot emne for tiden, hvor både boligejere, virksomheder og kommuner opmuntres til at udfase deres olieforbrug og i stedet vælge bæredygtige varmepumper. Indtil nu har der været udfordringer forbundet med at opskalere varmepumperne, så de kan levere varme nok til store bygninger. Derudover har branchen oplevet teknologiforskrækkelse i relation til funktionalitet samt installation.

Disse udfordringer har to af varmepumpebranchens erfarne spillere, Best Green og DVI Energi, taget op og i samarbejde skabt nærvarmecentralen FlexHeat.

Efter at have leveret nærvarme i nogle år oplevede vi et større og større behov for stor varmepumpekapacitet. Derfor besluttede vi, at tiden var inde til at udvikle en nærvarmecentral som har stor kapacitet, er simpel at forstå og som giver store CO2 reduktioner i varmeproduktionen.” udtaler Esben Larsen, Teknisk projektleder ved Best Green.

Nærvarmecentralen FlexHeat, som består af den nyeste varmepumpeteknologi, er skabt på baggrund af Best Greens erfaring som udbyder af nærvarme, varme på abonnement samt DVI Energis 40-årige erfaring med at udvikle og producere varmepumpeteknologi.

Simpel installation og stor kapacitet

Nærvarmecentralen består af 1-5 luft-vand varmepumper, som er placeret oven på et komplet konfigureret ”teknikrum”, bestående af akkumuleringstanke for varme og varmt vand, pumper, styringstavle m.m. Dermed løser den udfordringen med omfattende installation og risiko for fejl, da der med FlexHeat er minimal installation indendørs. Faktisk skal der kun tilsluttes strøm samt frem-og returløb til varmekredsløbet for at den CO2 reducerende varmepumpeløsning er funktionsdygtig. Derudover overvåges teknikken i nærvarmecentralen via en internetopkobling, som giver mulighed for at overvåge driftsstatus på varmepumperne 24/7.

”Det har været spændende at udvikle på en varmepumpeløsning, som simplificerer installation af store varmepumper. Gennem vores virke som både udvikler og producent af varmepumper, kender vi alt til de udfordringer som installation af store varmepumper kan give installatørerne i branchen og samtidig kan være vanskelig for kunderne at forholde sig til. Med FlexHeat får man jo faktisk en form for plug and play løsning. Man skal bare tænde for varmen.” forklarer Anders Jeppesen, Projektchef i DVI energi.

De 1-5 luft-vand varmepumper, som nærvarmecentralen består af, har hver en kapacitet på 40 kW, hvilket betyder at hver nærvarmecentral kan levere op til 200 kW. Derudover kan flere nærvarmecentraler kobles sammen og dermed er der ikke grænser for hvor store mængder varme, pumperne kan levere. Som ved de fleste andre varmepumper kan FlexHeat levere fremløb på op til 60 grader, hvilket er mere end de fleste bygninger har brug for. Ofte kan bygninger opnå god og økonomisk fordelagtig varmefordeling med fremløbstemperaturer i varmekredsløbet på 45-50 grader, mens der i varmtvandsbeholderne altid holdes en temperatur over 55 grader grundet risiko for legionella.

Allerede stor interesse for nærvarmecentralen

Best Green og DVI Energi oplever allerede stor interesse for nærvarmecentralen FlexHeat, som blandt andet har været indstillet til Energi Forum Danmarks Innovationspris og senest har vundet en Agromek Star for at have en betydelig nyhedsværdi.

En af de første til at nyde godt af nærvarmecentralen er Feriecenter Bønnerup Strand.

Vi ledte efter en billigere og grønnere måde at opvarme vores feriecenter på og fik flere forskellige tilbud. Med nærvarmecentralen fik vi det bedste og mest gennemskuelige tilbud, som endda kunne reducere vores varmeomkostninger med 35%. Det var endvidere rigtig positivt, at vi ikke selv skulle bekymre os om installationen eller driften fremadrettet på varmepumpeanlægget - det klarer Best Green.” siger Peter Nees, formand for ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand.

Feriecenteret består af ejerlejligheder, restaurant, aktivitetsrum samt centerbygning med indendørs pool, mødelokaler m.m. og har dermed behov for en betragtelig varmeleverance. Den nærvarmecentral, som installeres ved hovedbygningen i feriecenteret, yder 200 kW.

Den forsimplede anbefaling fra Best Green lyder, at hvis en virksomhed har varmeomkostninger over 100.000 kr. årligt, så er nærvarmecentralen det rigtige valg. Der tages dog altid højde for den enkelte bygnings tilstand, forbrug m.m. inden en endelig løsning kan anbefales.

Best Green og DVI Energi udstiller nærvarmecentralen på messen Building Green d. 31. okt. - 1. nov. samt på Agromek d. 27. – 30. nov.

Kontakt

For yderligere information og udtalelser kontaktes Martin Bak, Kommunikationschef i Insero. maba@insero.com, tlf. 41772457