Lolland-Falster viser vejen til Grøn omstilling

Alle taler om det, men hvem ved, hvordan man gør? Det gør boligejerne på Lolland-Falster. Her er den grønne omstilling nemlig ikke kun noget, man taler om, nej det er noget man gør!

 

På lidt over et år har 100 boligejere installeret en varmepumpe på abonnement og skilt sig af med gamle oliefyr. Det svarer til en fortrængning af ca. 240.000 liter olie, hvilket betyder en årlig CO2 reduktion på omtrent 530 tons. Dermed statuerer boligejerne på Lolland-Falster et glimrende eksempel på, at helt almindelige boligejere godt kan reducere deres CO2 udledning og bidrage til et Danmark, som er uafhængig af fossile brændstoffer.

Det glæder Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, som i anledningen af det flotte antal installationer, har været på besøg hos den boligejer i Toreby på Lolland, der har fået installeret varmepumpe nr. 100.

”Varmepumper er sund fornuft i et husholdningsbudget og samtidig luner de i klimaregnskabet. I 2050 skal Danmark være helt uafhængig af fossile brændsler, så det er bydende nødvendigt, at vi får sat skub i udfasningen af oliefyrene. Derfor skal der lyde et stort tillykke til Lolland-Falster med et meget flot resultat. Det er absolut noget resten af Danmark kan lære af,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Det fornuftige valg

Årsagen til at udskiftningen fra oliefyr til varmpumper sker er, at boligejerne har fået øjnene op for nærvarme. Nærvarme er betegnelsen for varme på abonnement produceret i varmepumper, som ikke ejes af boligejerne selv men af nærvarmeleverandøren. Boligejerne undgår dermed at investere i dyre, nye varmepumpeanlæg og -installationer, og kan nøjes med et mindre tilslutningsbidrag til varmepumpeanlægget.

For mig var det et fornuftigt valg i og med, at jeg ikke skulle lægge mange penge ud til et nyt fyr. Derudover er det positivt, at der med nærvarme ikke er noget at passe. Jeg skal ikke bekymre mig om skorstensfejer, service eller om at olietanken er tom - det kører af sig selv. Nu betaler jeg bare hver måned.” fortæller Torben Thøgersen, boligejer med varmepumpeinstallation nr. 100.

Modellen med nærvarme fik for alvor vind i sejlene med Energistyrelsens støtteordning fra 2016, der havde til hensigt at løbe varmepumper på abonnement i gang. En af modtagerne af støtteordningen var Best Green, som står bag de 100 installationer på Lolland-Falster.

Hør hvad minister Lars Chr. Lilleholt synes om varmepumper på abonnement

Energi-, forsynings og klimaminster Lars Chr. Lilleholt var med os på besøg hos vores kunde nr. 100 på Lolland-Falster. Vi er heldigvis er vi flere der er begejstrede for nærvarme.

Videoen er lavet af Energi-, forsynings- og klimaministeriet.

Et stærkt samarbejde på tværs af aktører

Der er flere aktører, som er gået sammen om at udbrede nærvarmen og dermed bidrage til et grønnere Lolland-Falster og Danmark. Foruden Best Green er aktørerne det lokale forsyningsselskab REFA Energi, den lokale VVS-installatør Sonny VVS og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Best Green arbejder med en rigtig interessant forretningsmodel, som vi tror på kan få den grønne omstilling i de private boliger til at tage nogle store spring.” siger Michael Zöllner, direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond.

Hos REFA Energi, der producerer fjernvarme til over halvdelen af boligerne på Lolland-Falster, er man også glade for samarbejdet, som sætter skub i den grønne omstilling.

Vi har et godt tilbud til alle dem, der ikke har mulighed for fjernvarme, og i samme omgang bidrager vi med udfasningen af oliefyr til stor gavn for miljøet.” siger Henrik Høegh, bestyrelsesformand for REFA Energi.

 

Potentiale i nærvarme

Hos Best Green er man stolte over, at samarbejdet har resulteret i, at så mange boligejere har taget nærvarmen til sig, og bidrager til et grønnere Danmark.

Boligejerne på Lolland-Falster beviser, at det er muligt at få den grønne omstilling til at ske i private hjem i hele Danmark. Vi håber, at flere vil blive inspireret til at vælge det grønne alternativ med nærvarme – og hellere i dag end i morgen.” siger Michael Helding, direktør i Best Green.

På landsplan er der stort potentiale for udbredelsen af nærvarme, da omkring 90.000 private hjem forsat opvarmes med olie. Vælger bare halvdelen af dem at få nærvarme, sparer Danmark ca. 200.000 tons CO2 årligt*.

 

*Udregninger er gjort med udgangspunkt i, at et standardhus årligt forbruger 18,1 MWh svarende til et olieforbrug på ca. 2.400 liter olie.

Vi overraskede kunde nr. 100!

Da vi i sensommeren 2018 ramte magiske 100 installationer på Lolland-Falster, besluttede vi os for at overraske kunden der fik installeret varmepumpe nr. 100.

Se hvordan det gik i videoen her, hvor kunden, Torben Thøgersen, også fortæller hvorfor han valgte nærvarme, da oliefyret stod til en udskiftning.