Horsens Kommune nedbringer CO2 udledning med nærvarme

Best Green og Horsens Kommune har netop indgået en aftale om ny og energivenlig opvarmning af flere af kommunens bygninger.

Horsens Kommune har en fastlagt målsætning om at nedbringe CO2 udledningen i kommunen. En del af den løsning hedder nærvarme og er baseret på varmepumpeteknologi. Konceptet er enkelt: Best Green køber og ejer varmepumper, der tilsluttes varmeanlæggene på kommunens bygninger. Kommunen betaler for den varme, der forbruges på samme måde som fjernvarmekunder. Best Green er som ejer ansvarlig for vedligehold og drift af varmepumpeinstallationerne. Bag konceptet står landets førende eksperter inden for grønne intelligente energiløsninger.

Sparer en halv million på varmeregningen – og reducerer CO2 med 20%
Flere af kommunens bygninger har ikke adgang til fjernvarme, og her er der behov for at tænke i nye løsninger. Best Green skal stå for installation og drift af varmeløsningen til syv skoler og to sundhedscentre i Horsens Kommune: Nim Skole, Søvind Skole, Sdr. Vissing Multihus, Bakkeskolen, Gedved Skole, Lund Skole, Hatting Skole, Hatting Centeret og Gedvedhuset.

”I Horsens arbejder vi aktivt for at fremme den grønne omstilling og med nærvarmeløsningen fra Best Green reducerer vi kommunens CO2 udledning markant. Samtidig sikrer vi en fornuftig, nemmere og billigere drift på en række af kommunens varmeanlæg”, forklarer Borgmester Peter Sørensen.
Allerede fra første år opnår kommunen en besparelse på varmeudgifterne på en halv million kroner. Derudover kommer en forventet årlig reduktion i CO2 udslippet på 20% på tværs af alle kommunens bygninger i forhold til nuværende udslip. Den el, som varmepumpen forbruger, er indkøbt af Best Green og er certificeret vindmøllestrøm.

Nærvarmeløsning er også til private og virksomheder
Også virksomheder og husejere, der står over for at udskifte deres gamle varmeløsning til en nyere og mere bæredygtig løsning, kan få gavn af Best Greens nærvarmeløsning. Og det er vigtigt – for politikerne har meldt ud, at i 2035 skal al varmeforsyning være baseret på vedvarende energikilder.

”Kommuners grønne omstilling er et vigtigt skridt i processen for at få borgernes øjne op for grønne energiløsninger. Her er Horsens Kommune et godt eksempel på en kommune, som går forrest i at sætte gang i den grønne omstilling”, forklarer Simon Bak Kristensen, direktør i Best Green.

Best Greens løsning henvender sig til de områder, som ikke har adgang til det kollektive fjernvarmesystem, og som i dag har begrænsede muligheder for opvarmning. Både ejendomme med oliefyr, træpillefyr og naturgas kan drage fordel af nærvarmeløsning. Det er alle løsninger, som er forbundet med højere CO2 udledning og for mange husejere og virksomheder også en del besvær.