Highlights fra foråret 2017

Vi siger tak for et travlt forår, hvor udbredelsen af nærvarme for alvor har taget fart i Danmark, der har været høj aktivitet på udviklingsfronten, og så har vi rejst i det meste af landet for at sætte grøn omstilling på dagsordenen. Her får du et overblik over highlights fra foråret 2017. 

Støtteordning skaber stor interesse for nærvarme

Siden Energistyrelsen gav støtte til at udbrede varme på abonnement er interessen for varmeløsningen vokset. Det kan vi mærke i Best Green, hvor vi allerede de første tre uger med støtteordningen fik mere end 500 henvendelser. 

Læs mere om støtteordningen

Best Green vinder InnoBooster bevilling

Hvordan kan augmented reality bruges til at optimere serviceringen af varmepumpeanlæg? Det undersøger vi gennem et projekt, som er støttet af InnoBooster. Projektet skal implementere augmented reality i vores service af varmepumper. 

Læs mere om projektet

Best Green som foregangseksempel på cirkulær økonomi

Advisory Boardet for cirkulær økonomi præsenterede regeringen for 27 anbefalinger til, hvordan Danmark bliver et cirkulært forbillede. Vi er rigtig glade for, at Advisory Boardet har fremhævet os, som et foregangseksempel inden for cirkulær økonomi. I Best Green tænker vi cirkulært når vi tilbyder varme på abonnement. Det giver en bedre udnyttelse af vindenergien og en CO2 besparelse på 100% uden at driftsomkostningerne bliver større. 

Læs rapporten
Best Green deltog i debat til Folkemødet 2017 sammen med Danmarks Grønne Investeringsfond, DONG, Convert og Enhedslisten.
Vi fik en god snak med Energi,- Forsynings,- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt til Energiens topmøde 2017

Boligejere på Lolland tager godt i mod nærvarme

I tæt samarbejde med REFA varmeforsyning ruller Best Green nærvarme ud på Lolland-Falster, hvor der i dag ikke er adgang til fjernvarme. Boligejerne tager godt imod den bæredygtige varmeløsning, der giver mulighed for at få varme på abonnement. 

Læs mere

Velkommen til ny kollega

I maj kunne vi byde velkommen til vores nye studentermedhjælper, Signe Windfield. Signe læser 2. semester på Global Business Engineering på VIA i Aarhus og hjælper os med kundekommunikation, koordinering og en række øvrige administrative opgaver. Dejligt med endnu en kollega på Best Green-holdet.