Gennembrud i fleksibelt elforbrug med EcoGrid 2.0

Forskningsprojektet EcoGrid 2.0 viser, at en tredjedel af husstandes elforbrug kan flyttes til tidspunkter, hvor elnettet er mindre belastet. Dermed baner projektets resultater nu vejen for fremtidens fleksible elforbrug.

I mere end to år har Best Green i samarbejde Insero og en række partnere testet fremtidens fleksible elforbrug på Bornholm. Projektet, EcoGrid 2.0, har sammenkoblet el-radiatorer og varmepumper i omkring 800 huse, som projektet kan styre. Efter andet vinterhalvårs afslutning i 2017 kan projektet nu rapportere, at det er muligt at flytte mindst 30 procent af testhusenes elforbrug.

I en fremtid, hvor el bliver produceret af vindmøller og andre vedvarende energikilder, betyder det, at projektet har vist vejen til at mindske belastningen på elnettet og dermed tage højde for den svingende elproduktion, som karakteriserer vedvarende energi. Det giver forbrugerne mulighed for aktivt at skrue ned for elforbruget og flytte det til perioder, hvor der produceres mere el.

Sænket elforbrug uden gener

Forsøgene i projektet viser, at det gennem styrebokse er muligt at slukke og tænde for el-radiatorerne og varmepumperne i de 800 huse på samme tid. Samtidig viser tests på el-radiatorerne, at det er muligt at øge elforbruget ved at øge varmeproduktionen i tilfælde, hvor der er overproduktion af energi.

Det betyder, at det nu er teknisk muligt at tidsforskyde husstandes elforbrug i varmeapparaterne, så forbrugerne kan spare penge på elregningen ved for eksempel at slukke for elforbruget i de timer, hvor prisen er højest. Samtidig kan varmeapparaterne hjælpe elforsyningen med at indpasse mere grøn energi og balancere elnettet.

Forsøgene i projektet har vist, at den gennemsnitlige temperatur i husene faldt med 0,5 grad i den tid, apparaterne var slukkede. Da de blev tændt igen, kom temperaturen hurtigt op på normalen – alt sammen uden at genere husejerne, der ikke mærkede ændringen.

”Jeg har aldrig set bedre resultater for den her slags elforbrug,” siger civilingeniør, ph.d. Emil Mahler Larsen fra Dansk Energi, der er projektleder for EcoGrid 2.0, i et interview med Ingeniøren.dk.

Varmepumper fra Best Green indgår i projektet

Ud over varmepumper og el-radiatorer på Bornholm tester projektet også styring af varmepumper i Horsens, Skanderborg og Samsø Kommune. 15 større hybrid varmepumpeanlæg, som er installeret på skoler og sundhedscentre, indgår i projektet og bidrager dermed til udviklingen af den model, som skal bane vejen for et fleksibelt elforbrug. Varmepumperne er leveret af Inseros datterselskab Best Green, som er frontløber inden for intelligent styring af varmepumper.

”Resultaterne fra Bornholm viser, at vi på parcelhusniveau kan bidrage væsentligt til, at elforbruget matcher produktionen i elsystemet og dermed skabe bedre balance. En meget stor del af forbruget i Danmark sker på større anlæg. Hvis vi skal opfylde regeringens mål om 50% vedvarende energi i 2030 og 100% i 2050, så skal størstedelen af forbrugerne, uanset type, kunne agere lige så fleksibelt som på Bornholm. Det viser vi vejen til med EcoGrid 2.0 og de store anlæg,” fortæller Simon Steen Bak Kristensen, direktør i Best Green.

Hybridanlæggene, som Best Green leverer til projektet, gør det tilmed muligt at yde endnu større fleksibilitet end hidtil. Med disse er det muligt helt at slukke for elforbruget over længere tid og gå over til gas, når belastningen af elnettet er på sit højeste. Ved at kunne gå over til gas falder rumtemperaturen ikke med risiko for at gå på kompromis med forbrugerens komfortønsker - uanset hvor lang tid elsystemet er overbelastet og har brug for en reduktion i det samlede elforbrug.

Om EcoGrid 2.0  

  • EcoGrid 2.0, der er støttet af den statslige EUDP-pulje, slutter i 2019, men projektets partnere regner med, at resultaterne vil have en lang levetid.
  • Projektperiode: 2016-2019
  • Partnere: Dansk Energi, DTU, Bornholms Energi & Forsyning, IBM, Insero, Uptime-IT, Krukow, CBS og 2+1

 

Læs mere på www.ecogrid.dk