Best Green vinder InnoBooster bevilling

Hvordan kan augmented reality bruges til at optimere serviceringen af varmepumpeanlæg? Det undersøger vi gennem et nyt projekt, som er støttet af InnoBooster.

Vi har netop vundet en InnoBooster bevilling til et nyt projekt, som skal implementere augmented reality i vores service af varmepumper. I samarbejde med en forskningsgruppe fra VIA UC (Center of Applied Research and Development in Building, Energy & Environment) skal vi udvikle en løsning, der ved hjælp af augmented reality kan visualisere et varmepumpeanlæg ned på delkomponenter og samtidig vise konkrete teknikker til servicering af anlægget.

Formålet er, at omdanne viden om varmepumper til brugervenlige guides, som gør teknikeren bedre i stand til at servicere varmeløsningerne effektivt og professionelt. Det skal føre til reducerede serviceomkostninger og nedetid på anlæggene – væsentlige parametre for driften af varmepumpeløsninger.

Projektet løber fra 01. marts 2017 til 31. juli 2017.

Om InnoBooster
InnoBooster investerer i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte, iværksættere og entreprenante forskere.