Best Green som forgangseksempel for cirkulær økonomi

Best Green, som sælger varme på abonnement, er én af de virksomheder Danmarks Grønne Investeringsfond og Miljøstyrelsen fremhæver som en virksomhed, der allerede skaber god forretning på cirkulær økonomi.

Best Green bidrager til den cirkulære økonomi ved at tilbyde kommuner, private og virksomheder at skifte til varmepumper uden at kunderne selv skal investere store beløb i nye anlæg og sætter dermed yderligere gang i implementering af varmepumper. Målsætningen i Danmark er at alle olie- og gasfyr skal erstattes med varmepumper i løbet af de næste 20 år.  

Best Green er blandt andet nævnt på Miljøstyrelsens portal for cirkulær økonomi, som giver råd og vejledning til små og mellemstore virksomheder om at komme i gang med cirkulær økonomi. Besøg siden på: www.cirkulærøkonomi.dk 

Konkurrerer på pris, kvalitet og komfort

Fælles for Best Green og de andre virksomheder såsom Ikea og Convert, som allerede nu ser det store forretningspotentiale, der findes i cirkulær økonomi, er, at man konkurrerer med de konventionelle produkter på både pris og kvalitet. Og det er en rigtig god idé ifølge Michael Zöllner, direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond:

”Vi oplever tydeligt i vores møde med grønne og cirkulære virksomheder, at den gode fortælling om genanvendelse og upcycling i sig selv ikke er interessant for markedet. Det grønne skal være et add-on, mens produktet skal kunne konkurrere på lige vilkår med de konventionelle produkter. Lige nu er den filantropiske motor ikke stærk nok. Det er den kommercielle motor, der skal drive udbredelsen af cirkulær økonomi.”

Hvad er cirkulær økonomi?

Hvad betyder cirkulær økonomi, hvorfor er det vigtigt og hvordan kan du som virksomhed, kommune eller ejendomsadministrator få gavn af det nye fokus på bæredygtighed? Læs mere her.

Se hvordan Best Green i praksis har skabt en cirkulær forretning.