Augmented Reality - legetøj eller forretning?

Best Green har positioneret sig som førende aktør inden for installation, optimering og drift af smarte varmepumpeløsninger i Danmark. Vi optimerer løbende på vores anlæg, så de bliver smartere og mere intelligente. Denne optimering øger dog samtidig den tekniske kompleksitet i serviceringen af varmepumperne.

For at optimere denne servicering udvikler vi i samarbejde med VIA University College en ny teknik, som anvender Augmented Reality på HoloLens brilleteknik til at visualisere de komplekse varmepumpesystemer.

Den nye teknik gør det muligt at visualisere et varmepumpeanlæg ned på delkomponenter, og samtidig visualisere konkrete teknikker til servicering af anlægget. Andre ”lag” omfatter realtidsdata og driftsstatus, historik, arbejdsinstruktioner, reservedelslister, FAQ, samt opkobling til support.

Formålet er at omdanne komplekst data til brugervenlige guides og instruktioner for ikke-ingeniører/teknikere, som mangler viden for at kunne servicere varmepumpeanlæggene professionelt. Det skal medføre reducerede serviceomkostninger og lavere ’down time’ på anlæggene. Teknikken kan desuden blive et vigtigt værktøj i Best Greens rådgivning ift. både projektering og visualisering af kundernes anlæg.

Efter 3 måneders udvikling har vi nu nået en milepæl i projektet, hvor erfaringsudveksling med partnere og andre relevante industrier kan give ny viden til den videre udvikling. Vi håber samtidig at kunne inspirere interesserede, som selv overvejer at udnytte disse nye teknikker i deres forretning. Teknikkerne er ikke fuldt færdigudviklede, men giver nu et godt indblik i muligheder og udfordringer. Derfor holder vi en lille event med VIA University College, hvor resultater og erfaring deles.

Program

  1. Introduktion og baggrund for projektet
  2. Introduktion og præsentation af Augmented Reality teknologien baseret på Microsoft Hololens
  3. Åben dialog om muligheder og erfaringer

Tid og sted

Arrangementer finder sted d. 29. juni kl. 13:00-15:00 i Vitus Bering Innovation Park på Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens.

Tilmelding

Meld dig til ved at sende en mail til simk@bestgreen.dk.