Sund forretning på grøn omstilling

Horsens Kommune har en fastlagt målsætning om at nedbringe CO2 udledningen i kommunen. En del af løsningen er miljøvenlig nærvarme, da flere af kommunens bygninger ikke har adgang til den kollektive forsyning og derfor er afhængige af olie eller naturgas.

Nem og enkel nærvarmeløsning

Best Green skal stå for installation og drift af varmeløsningen til 13 skoler, børnehaver og sundhedscentre i Horsens kommune. Her køber og ejer Best Green de varmepumper, der installeres ved kommunens bygninger. Horsens Kommune betaler for den varme, der forbruges på samme måde som den kollektive forsyning. Best Green er ansvarlig for vedligehold og drift.

 

Halv million i besparelse og reduktion af CO2 med 20%

Allerede fra første år opnår Horsens Kommune en besparelse på varmeudgifterne på en halv million kroner. Derudover kommer en forventet årlig reduktion i CO2 udslippet på 20% på tværs af alle kommunens bygninger i forhold til nuværende udslip.

Målsætningen er, at nærvarmeløsningen skal brede sig til private husstande, ligesom tilfældet har været i Hylke ved Skanderborg.