Hvad er COP- og SCOP-værdi?

COP- og SCOP-værdi er nogle af de mest kendte værdier, når det kommer til varmepumpers effektivitet. I bund og grund dækker de over det samme - nemlig hvor meget strøm en varmepumpe skal bruge for at opvarme din bolig. Hvad er forskellen så, og hvordan kan du bruge COP- og SCOP-værdien, når du skal vælge varmepumpeløsning? Få svaret her.

Hvad er COP-værdi?

COP står for Coefficient Of Performance, eller hvad vi på dansk vil kalde, virkningsgraden. Virkningsgraden viser, hvor effektiv en varmepumpe er ved et bestemt temperatursæt og beskriver forholdet mellem den mængde strøm, varmepumpen bruger og den mængde varme, du får tilbage.

Ved luft-til-vand varmepumper består temperatursættet af en udetemperatur og en fremløbstemperatur, ved jordvarmepumper er det en temperatur på væsken i jorden og en fremløbstemperatur.  

Hvis en varmepumpe har en COP-værdi på 3, og du putter 1000 kWh strøm ind, får du altså 3000 kWh tilbage i varme. En god COP-værdi er derfor eftertragtet, fordi jo højere en COP-værdi, jo lavere en elregning.

Udfordring

Overvejer du at købe en varmepumpe, vil du ofte støde på COP-værdien i en salgsbrochure. COP-værdien i salgsmaterialet er baseret på laboratorie tests og målt ved nogle bestemte temperaturer og gunstige forhold. Det betyder, at du ofte vil opleve, at COP-værdien er lavere i virkeligheden end oplyst i salgsbrochuren.

Ønsker du at sammenligne COP-værdier fra forskellige varmepumper, skal du være opmærksom på, at temperatursættet er det samme. Temperatursættet vil ofte være oplyst i salgsmaterialet.  

Hvad er SCOP-værdi?

SCOP står for Seasonal Coefficient Of Performance, og er en fælles europæisk betegnelse for virkningsgraden af en varmepumpe – ligesom COP-værdien. Men i stedet for at vise virkningsgraden ved en bestemt temperatur, som COP-værdien gør, så viser SCOP-værdien et gennemsnit over en hel fyringssæson. 

Udfordring

SCOP-værdien af en varmepumpe er baseret på en test og en teoretisk beregning. Det gode ved denne værdi er, at det er den samme test og beregning, som anvendes på alle varmepumper. Dog vil man opleve at det resultat, man får, er langt bedre end i virkeligheden. Det vil sige, at varmepumpen kan være meget effektiv ifølge SCOP værdien, men ikke nødvendigvis i virkeligheden.  

Besøg Energistyrelsens varmepumpeliste og sammenlign varmepumper på det danske marked

 

Hvad kan jeg bruge COP-værdien til?

COP-værdien er interessant at kende, da den viser, hvor effektiv din varmepumpe er. Udfordringen er, at man som varmepumperejer ofte ikke har mulighed for at kende den præcise COP-værdi. Det betyder, at rigtig mange varmepumpeejere ikke opnår den fulde besparelse ved deres varmepumpeløsning, hvilket giver højere elregninger og mindre miljømæssige hensyn.

Der er selvfølgelig ting, du selv kan gøre for at øge din varmepumpes effektivt. Du kan blandt andet huske at indregulere dine radiatorer, så de passer til din varmepumpe. Læs hvordan her

Slip for bekymringer om varmepumpens effektivitet

Når du abonnerer på en varmepumpe fra Best Green, skal du ikke bekymre dig om COP-værdi eller SCOP-værdi, da Best Green står for indkøb, installation og betaler strømmen, som varmepumpen bruger. Du betaler bare for den varme, der kommer ud af varmepumpen. Det vil sige, at hvis virkningsgraden er god, så skal Best Green købe mindre strøm. Det er derfor i Best Greens egen interesse, at varmepumpen hos dig er effektiv.

Giv os et ring på telefon 4177 2465 og hør om dine muligheder for at få nærvarme fra Best Green.

Hvordan beregner jeg varmepumpens COP-værdi?

Varmepumpens COP-værdi bliver påvirket af en række forhold. For eksempel ændrer varmepumpens COP-værdi sig med udetemperaturen. Ofte falder værdien betragteligt, jo længere under frysepunktet, vi kommer. Følgende forhold, har indflydelse på varmepumpens COP:

  • Udetemperaturer
  • Varmepumpens indstillinger
  • Indregulering af radiatorer
  • Kvaliteten af varmepumpen

For at beregne den mest reelle COP-værdi, skal du beregne den over et år, så du har både sommer og vinterhalvåret med – det kalder man for årsvirkningsgraden. Denne årsvirkningsgrad adskiller sig fra SCOP-værdien, da den er baseret på tal fra den virkelige verden og ikke teoretiske beregninger. Du vil opleve, at der oftest er stor forskel på SCOP-værdien og årsvirkningsgraden.

For at måle årsvirkningsgraden skal du opsætte en elmåler, som måler, hvor meget strøm varmepumpen bruger og en varmemåler, som måler hvor meget varme, der kommer ud af varmepumpen. På den måde vil du kunne beregne en gennemsnitlig årsvirkningsgrad for din varmepumpe.  

Første skridt til nærvarme er en uforpligtende snak

Hvordan sikrer Best Green en god COP-værdi?

Hos Best Green overvåger vi vores varmepumpeanlæg digitalt. Det sikrer at anlægget altid er driftsklar og kører efter bedste evne. Samtidig samarbejder vi med de dygtigste installatører i Danmark, som er eksperter i at installere og indstille varmepumperne, så varmepumperne laver mest muligt varme og samtidig bruger mindst muligt strøm.