Få tilskud med nærvarme

Når gas- eller oliefyret står til en udskiftning, kan det være svært at finde et nyt alternativt. Hvad skal man vælge, hvordan finder man den rette pris, og hvilke tilskud kan man få? Ofte er der en større investering forbundet med en ny varmeforsyning, så for pengepung og klimas skyld kan det være en god ide at rette blikket mod varmepumper og varme på abonnement som et alternativ til det gamle fyr. Og her kan du hente betragtelige tilskud og besparelser.

Som kunde ved Best Green nyder du godt af, at vi i 2016 blev udvalgt til at modtage Energistyrelsens støtteordning, som skal fremme den grønne omstilling. For dig som kunde betyder det en besparelse, når du får nærvarme – altså varme på abonnement produceret i vores varmepumper på din matrikel. Tilskuddet betyder nemlig, at vi har konkurrencedygtige priser.

For boligejere hvis bolig på nuværende tidspunkt er opvarmet med gas- eller oliefyr, ser det særlig interessant ud med tilskuddet. Vælger man at udskifte gas- eller oliefyret med vores nærvarmeløsning, kan man få installeret en luft-vand varmepumpe for kun 24.995 kr. frem for 45.000 kr. som er normalpris.

Hvis du nu sidder og tænker ”Jamen jeg kan jo ikke få en varmepumpe installeret for 24.995 kr.” så er svaret ”Jo det kan du godt”. Vi ved, at det lyder helt utroligt, men den er god nok. De udgifter, du kommer til at have med vores løsning er, udover tilslutningsbidraget, en fast pris pr. kWh varme du bruger samt et årligt abonnement, som dækker bl.a. overvågning, servicering og effektivisering af varmepumpen. Den el som varmepumpen bruger til at producere varme, refunderer Best Green. Man kan sammenligne det lidt med fjernvarme – her betaler du også kun for den mængde varme, du bruger.

Tilbage til besparelser på varmepumper

Som Best Green kunde kan du hente yderligere besparelser hjem, når vi installerer varmepumpen hos dig. Med vores installation kan du nemlig benytte fradraget fra boligjobordningen (Håndværkerfradraget) som betyder, at du kan trække 12.000 kr. fra i skat pr. person over 18 år i husstanden, hvilket svarer til ca. 5.000* kr. som kan mærkes i budgettet.
*Beløbet er estimeret og kan variere

Nu ser regnestykket endnu mere interessant ud:

Installationsomkostninger:
Tilslutningsbidrag 24.995 kr.
Fradrag boligjobordning - 5.000 kr. (beløbet reguleres ifm. skat)

Løbende udgifter:
Månedligt abonnement 500 kr.
Fast pris pr. kWh 0,90 kr.

Eksempel på besparelse ved skift til nærvarme

Hvis en husstand har et gammelt oliefyr med et olieforbrug på 3.000 l olie årligt, er de eksisterende udgifter nogenlunde:

Årligt forbrug:
Olie 30.000 kr.
Elforbrug til oliefyring 600 kr.
Skorstensfejer, service og vedligehold 2.500 kr.
Udgifter i alt 33.100 kr.

Skifter samme husstand til nærvarme, vil 3.000 olie svare til ca. 21.000 kWh varme. Så ser udgifterne således ud:

Årligt forbrug:
Abonnement 6.000 kr.
21.000 kWh varme 18.900 kr.
Udgifter i alt 24.900 kr.

Dermed sparer husstanden årligt ca. 8.200 kr. i dette eksempel, hvilket vil sige, at tilslutningsbidraget er tjent hjem efter ca. 3 år.

Nærvarme er med andre ord, en rigtig god og billig løsning til dig, der gerne vil have grøn varme og samtidig ønsker at spare penge på din varmeregning.

Ekstra besparelse

Derudover kan husstande, der opvarmes med el få reduceret afgiften på elprisen ved forbrug over 4.000 kWh. Så selvom Best Green refunderer den el, der bruges til varmeproduktionen, kan der faktisk være penge at hente på din egen elregning. Den reducerede elafgift, jf. Skat, giver dig en besparelse på ca. 881 kr. pr. 1.000 kWh, du bruger over 4.000 kWh.

Er du blevet nysgerrig på nærvarme, men har svært ved at gennemskue, hvad det kan betyde på dig?

Prøv vores prisberegner og se hvilken estimeret besparelse, du kan få ved at skifte til nærvarme.

Prøv vores prisberegner