Priser og gebyr

Når du vælger nærvarme fra Best Green, står vi for indkøb, drift og installation af varmepumpen til dit hus. Du får ingen ubehagelige overraskelser og omkostninger til service og vedligeholdelse – du betaler blot et tilslutningsbidrag, et månedligt abonnement og for den varme, du forbruger. Alle priser er inklusive moms og er gældende pr. 01. juni, 2021.

Olie- og gasfyr: 27.995 kr. vest for Storebælt og 32.995 kr. øst for Storebælt (Tilskud på 25.000 fra Energistyrelsen er fratrukket tilslutningsbidraget)

Træpillefyr: 50.000 kr. 

Elvarme: 50.000 kr.

Med nærvarme betaler du et fast abonnement for service, vedligehold, drift og administration på 5.995 kr. om året.

*Best Green forbeholder sig ret til at regulere prisen for det faste abonnement og varme en gang årligt pr. 1. januar med stigninger i nettoprisindekset, jf. bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 af lov om beregning af et nettoprisindeks med senere ændringer. Såfremt Best Green regulerer prisen, vil reguleringen ske med udgangspunkt i det offentliggjorte indeks for seneste oktober måned i forhold til oktober måned året før. Best Green forbeholder sig endvidere ret til med 14 dages varsel at regulere prisen for varme og abonnement, såfremt der kommer ændringer i skatter og afgifter, som direkte eller indirekte påvirker Best Greens driftsomkostninger af Varmepumperne. Ved ændring af afgifter forstås blandt andet men ikke begrænset til ændringer i godtgørelse af elafgift mv. ved rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling, ændring af elafgiftsloven eller indførsel af nye skatter og afgifter.

 

Du betaler en fast lav pris på 0,79 kr. pr. kWh varme, du bruger.

Med nærvarme er der et mindste forbrug på 13.500 kwh varme om året. Det svarer til en udgift på 12.150 kr. om året. 


*Mindsteforbrug pr. år opgøres pr. kalenderår. Krav om mindsteforbrug finder ikke anvendelse i installationsåret. Ændring af øvrige takster kan ske med 6 mdr. skriftlig varsel.

Hvis du ønsker mulighed for at købe varmepumpeanlægget, når din aftale med Best Green udløber, kan du tilkøbe en køberet når du indgår en aftale om varme på abonnement.

Det betyder, at du betaler 5.000 kr. yderligere i tilslutningsbidrag, hvorefter du kan købe varmepumpeanlægget når aftalen udløber efter 120 måneder (10 år) for 10.000 kr.

Varmepumperne fra Best Green kører på strøm - men bare rolig! Med varme på abonnement skal du ikke bekymre dig om forhøjede elregninger. Best Green betaler nemlig for varmepumpens strømforbrug.

Når du skifter til nærvarme, har du mulighed for at få reduceret elafgift og derved betale mindre for din el til opvarmning. Den reducerede pris gives til den del af elforbruget, der ligger over 4000 kWh / år.

Rykkergebyr pr. rykker 100 kr.

Ekspedition af indbetaling af faktura ved brug af andre end de anviste betalingsmåder. Best Green anvender p.t. BetalingsService. Gebyret opkræves pr. regning. 75 kr.

Inkassomeddelelse pr. meddelelse 100 kr.

Lukkebesøg pr. besøg i almindelig arbejdstid 500 kr.

Genoplukning pr. besøg i almindelig arbejdstid 500 kr.

Overdragelsesgebyr ved ejerskifte af ejendom (faktureres over for kunden) 1.500 kr.

Udtrædelsesgebyr 18.000 kr.

Nationalbankens udlånsrente + 7% p.a.