Priser og gebyr

Når du vælger nærvarme hos Best Green, står vi for indkøb, drift og installation af varmepumpen til dit hus. Du får ingen ubehagelige overraskelser og omkostninger til service og vedligeholdelse – du betaler blot et indtrædelsesbeløb, et årligt abonnement og for den varme, du forbruger. Alle priser er inklusive moms og er gældende pr. 1. januar, 2017.

Olie- og gasfyr: 25.000 kr. (Normalpris 35.000 kr.)  

Træpillefyr: 40.000 kr. 

Elvarme: 40.000 kr.

Med nærvarme betaler du et fast abonnement for service, vedligehold, drift og administration på 5000 kr. om året.

*Best Green forbeholder sig ret til at regulere prisen for det faste abonnement og varme en gang årligt pr. 1. januar med stigninger i nettoprisindekset, jf. bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 af lov om beregning af et nettoprisindeks med senere ændringer. Såfremt Best Green regulerer prisen, vil reguleringen ske med udgangspunkt i det offentliggjorte indeks for seneste oktober måned i forhold til oktober måned året før. Best Green forbeholder sig endvidere ret til med 14 dages varsel at regulere prisen for varme og abonnement, såfremt der kommer ændringer i skatter og afgifter, som direkte eller indirekte påvirker Best Greens driftsomkostninger af Varmepumperne. Ved ændring af afgifter forstås blandt andet men ikke begrænset til ændringer i godtgørelse af elafgift mv. ved rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling, ændring af elafgiftsloven eller indførsel af nye skatter og afgifter.

 

Du betaler en fast lav pris på 0,85 kr. pr. kWh varme, du bruger.

Med nærvarme er der et mindste forbrug på 13.500 kwh varme om året. Det svarer til en udgift på 11.475 kr. om året. 


*Mindsteforbrug pr. år opgøres pr. kalenderår. Krav om mindsteforbrug finder ikke anvendelse i installationsåret. Ændring af øvrige takster kan ske med 6 mdr. skriftlig varsel.

Varmepumperne fra Best Green kører på strøm - men bare rolig! Med varme på abonnement skal du ikke bekymre dig om forhøjede elregninger. Vi refunderer varmepumpens elforbrug med en fast pris på 1,50 kr. - uanset hvem din el-udbyder er, og om du producerer din egen strøm. Prisen på 1,50 kr. svarer til den gennemsnitlige elpris, du betaler, når du har modtaget reduceret elafgift.

Når du skifter til nærvarme, har du mulighed for at få reduceret elafgift og derved betale mindre for din el til opvarmning. Den reducerede pris gives til den del af elforbruget, der ligger over 4000 kWh / år.

* El-refusionsprisen afspejler, at en husstand som har el som primær varmekilde opnår ret til en lavere elafgiftssats på alt elforbrug over 4.000 kWh/år. I 2017 udgør elafgiftssatsen for el til opvarmning 50,5 øre/kWh. Best Green refunderer den gennemsnitlige el-omkostning pr. kWh varmepumpen forbruger. Ved acontofakturering er el refusionen for 2017 opgjort til 1,50 kr./ kWh, der er den gennemsnitlige elpris for el til varmepumper i Danmark (4. kvartal 2016). Der vil være lokale/regionale forskelle i den endelige elpris, dvs. at man reelt kan opleve at betale enten mere eller mindre for den forbrugte el end el-refusionen. I forbindelse med årsopgørelsen af varmebetaling og el-refusion, anvendes den gennemsnitlige el-pris for el til varmepumper for det pågældende år.

Rykkergebyr pr. rykker 100 kr.

Ekspedition af indbetaling af faktura ved brug af andre end de anviste betalingsmåder. Best Green anvender p.t. BetalingsService. Gebyret opkræves pr. regning. 50 kr.

Inkassomeddelelse pr. meddelelse 100 kr.

Lukkebesøg pr. besøg i almindelig arbejdstid 375 kr.

Genoplukning pr. besøg i almindelig arbejdstid 375 kr.

Betalingsordning 100 kr.

Udkørende fogedforretning 330 kr.

Flytteopgørelse 100 kr.

Udtrædelsesgebyr 10.000 kr

Nationalbankens udlånsrente + 7% p.a.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem. Læs mere

Luk