Find svar på jeres spørgsmål

Nærvarme til erhverv

Nærvarme til erhverv

Nærvarme er varme på abonnement produceret i varmepumper, som bliver installeret hos jeres virksomhed. I betaler kun for den varme, bygningerne bruger, et årligt abonnement og tilslutning - ligesom I kender det fra fjernvarme.

Best Green ejer og installerer en luft-vand varmepumpe ved jeres bygninger. I får fuld tryghed ved varmeforsyningen, da vi overvåger installationen, og påtager os ansvaret for driften samt det løbende vedligehold.

Læs mere om nærvarme

Det er nemt og enkelt at komme i gang med nærvarme. I behøver ikke bekymre jer om bøvlede installationsprocesser og koordinering på tværs af aktører.

Der er 5 enkelte steps til nærvarme:  

  1. Vi besøger jer på installationsadressen og afklarer om nærvarme er den bedste løsning for jer.
  2. Vores installatør besigtiger bygningerne og de eksisterende installationer. 
  3. I modtager kontrakt med et anbefalet tilslutningsbidrag og en fordelagtig varmepris.
  4. Vi installerer nærvarmen.
  5. I kan læne jer tilbage og nyde jeres nye, grønne varmeløsning.

Når I bestiller nærvarme hos Best Green, får I en bæredygtig varmeløsning, der omsætter energien fra omgivelserne til varme i bygningerne. Den grønne teknologi i varmepumpeløsningen er med til at reducere det samlede energiforbrug på varme. Med et lavere energiforbrug kan I forbedre bygningernes energiklasse - og dermed også øge bygningernes værdi.

Alle uden for fjernvarmeområder kan få nærvarme, hvis enkelte krav til bygningerne er opfyldt. Det er dog særligt fordelagtigt for virksomheder med olie, hvor der både er store besparelser at hente på økonomien og i CO2 regnskabet. 

Hvis jeres bygninger ikke lever op til kravene til en installation, skal I ikke fortvivle. Ofte er der blot tale om en tilrettet løsning.

Det skal der til for at få nærvarme:

 

 

Best Green giver jer nærvarme, som er produceret af en varmepumpe. Strømmen som bruges til varmepumpen er certificeret grøn strøm fra vindmøller, hvilket giver jer en grøn varmeløsning med minimal CO2-udslip. Faktisk er CO2 udledningen 70-80% lavere end varme produceret på olie og 50-60% lavere end ved gas. Dét er da en lun tanke.

Økonomi

Med nærvarme betaler I en fast lav varmepris pr. kWh varme, bygningerne bruger, et årligt abonnement og et tilslutningsbidrag for at blive koblet på nærvarmen. Varmeprisen afhænger af tilslutningsbidragets størrelse og jeres eksisterende varmeforbrug. Vi udregner derfor en individuel pris og anbefaler et tilslutningsbidrag, som matcher virksomhedens varmebehov. I har dog friheden til selv at bestemme hvor meget, og om, I ønsker at betale et tilslutningsbidrag. Det kalder vi for fleksibelt tilslutningsbidrag.

Jo højere tilslutningsbidrag I vælger at betale, jo lavere varmepris. Uanset om I vælger at betale et større eller mindre tilslutningsbidrag er prisen over kontraktens løbetid den samme.

Læs mere om priser 

Når I skifter til nærvarme, betaler I et tilslutningsbidrag for at blive koblet på nærvarmen. Hos Best Green tilbyder vi et fleksibelt tilslutningsbidrag, som giver jer muligheden for selv at bestemme, hvor meget I ønsker at betale. På den måde kan I investere pengene, som I ser det bedst, og samtidig skifte til grøn nærvarme - det er win-win.

Et større tilslutningsbidrag betyder, at den samlede pris over kontaktens løbetid er en smule lavere.

Se priser

Med nærvarme betaler I en fast lav varmepris pr. kWh varme bygningerne bruger og et årligt abonnement. I skal ikke bekymre jer om nedbrud eller uforudsete udgifter. Inkluderet i abonnementet er nemlig service, vedligehold og overvågning af varmepumperne. På den måde gør vi det, vi er bedst til, så I kan gøre det, I er bedst til.

I Best Green er vi eksperter i varmepumper. Når I får nærvarme fra os, dimensionerer, indstiller og overvåger vi pumpen, så I kan være sikre på, at varmepumpen altid fungerer optimalt – selvfølgelig med den højest mulige virkningsgrad. På den måde opnår I en økonomisk og effektiv varmeløsning. Samtidig undgår I udgifter til service og vedligehold.

Et abonnement hos Best Green er gældende i 12 år, men vi tager selvfølgelig gerne ansvaret for jeres nærvarme i endnu længere tid.

Hvis I vælger at sælge jeres bygninger, bliver køberen af bygningerne tilbudt at overtage jeres nærvarmeaftale – ønsker køber ikke dette, betaler I et aftalt udtrædelsesgebyr. Vi kommer og fjerner varmepumpen, så den nye køber kan overtage bygningerne.

Retten til at indberette energibesparelsen, der opstår i forbindelse med installation af nærvarme hos dig, samt indtægter fra indberetningen tilfalder Best Green. Det skyldes, at varmepumpen ejes af Best Green. 

Selve energibesparelsen kommer dig til gode, idet vi indregner det i den pris, vi tilbyder dig. 

I forbindelse med indberetning af energibesparelserne, samarbejder Best Green med følgende aktører: DFHs medlemsværker, som kan findes på energispareguiden.dk/forbruger/kontakt og Energysolution A/S.

Varmeløsning og installation

Best Green dækker udgifter til drift og vedligehold af den varmepumpe, vi installerer på din adresse. Opstår der, mod forventning, problemer med varmen, ringer I til vores servicetelefon på 6915 3999. Her oplyser I jeres kundenummer og I bliver sat i forbindelse med den installatør, som har monteret varmepumpen.

Fra vi modtager jeres ordre til, at varmepumpen er installeret på jeres adresse, går der almindeligvis 8 uger.

Med et hybridanlæg kombinerer vi luft-vand varmepumper med jeres eksisterende olie- eller gasfyr. Fyret bruges kun som supplering, når det er rigtig koldt, og varmepumpen ikke kan følge med. På den måde nedsætter I jeres olie- eller gasforbrug og får samtidig den mest effektive varmeløsning. Det giver store besparelser - både på varmeregningen og i CO2 regnskabet.  

Ja! Det kan være en fordel, hvis I har et velfungerende fyr, da det giver mulighed for at lave et hybridanlæg, som giver jer den mest effektive og økonomiske varmeløsning. 

Med et hybridanlæg kombinerer vi luft-vand varmepumper med jeres eksisterende olie- eller gasfyr. Fyret bruges kun som supplering, når det er rigtig koldt, og varmepumpen ikke kan følge med. På den måde nedsætter I jeres olie- eller gasforbrug og får samtidig den mest effektive varmeløsning. Det giver store besparelser - både på varmeregningen og i CO2 regnskabet.

Hvis I ønsker det, kan vi tilbyde at fjerne det gamle fyr-/kedelanlæg med tilhørende varmtvandsbeholdere. Dette indreguleres i prisen på jeres individuelle tilbud. 

 

Varmepumper

De moderne varmepumper fra Best Green har et lydniveau, der kan sammenlignes med en nyere opvaskemaskine. For at I ikke bliver generet, hjælper vores rådgivere dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering af varmepumpen.

Ja, det gør de. Varmepumpeanlæg fra Best Green virker i alt slags vejr - også når det er rigtig koldt. Vi sikrer, at I altid kan holde varmen på følgende to måder: 

1. Har I et klassisk nærvarmeanlæg, hvor vi erstatter jeres fyr med et 100% grønt varmepumpeanlæg, så suppleres anlægget med en indbygget el-patron, som slår til, når det bliver omtrent -15°C. Best Green dækker naturligvis det ekstra elforbrug, el-patronen bruger.

2. Har I et hybridanlæg, suppleres varmepumpen med jeres eksisterende fyr, som slår til, når varmepumpen ikke kan følge med.

Vores rådgivere har stor erfaring med at dimensionere den rette størrelse varmepumpe til din bygnings behov. Vi undersøger bygningens varmebehov og udregner bygningens energiforbrug. Derudfra vurderes hvor stor en varmepumpe, der er bedst, og om komponenterne fra varmepumpens varmtvandbeholder og akkumuleringstanke kan sammenkobles med det eksisterende varmekredsløb.

Vi garanterer fremløbstemperatur på 60 grader, men ofte er det ikke hensigtsmæssigt med så høj temperatur. Hvorvidt din bygning har behov for 30, 40, 50, 60 grader eller en hel anden temperatur, finder vi i samarbejde frem til. Dette kan have betydning for den pris, vi kan tilbyde pr. kWh.

Vores rådgivere har stor erfaring med at montere varmepumpeanlæg og kan derfor hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering. Vi tager højde for anlæggets størrelse, installationsforhold, støjniveau og ikke mindst jeres ønsker.

Varmepumperne varierer i størrelse og afhænger af varmebehovet. De består dog altid af en ude- og indedel. Udedelen placeres udendørs, ofte i nærheden af det eksisterende fyrrum, mens indedelen placeres i fyrrummet.