Vores eksperter hjælper dig

Overvejer I nærvarme fra Best Green, sender vi en af vores dygtige eksperter, som vurderer hvilken varmepumpe, samt nærvarmeløsning, der er bedst egnet til jeres behov. Skal det være en klassisk varmepumpeinstallation? En nærvarmecentral? Eller måske en hybridløsning er det ideelle til virksomhedens behov? Ud fra bygningernes behov anbefales hvilken nærvarmeløsning, der bedst kan dimensioneres til varmebehovet.


Nedenfor ses hvilke tre typer af løsninger, vi typisk arbejder med .

Nærvarmecentralen Flexheat Klassisk varmepumpeinstallation Varmepumpehybrid
Nærvarmecentralen Flexheat

Nærvarmecentralen FlexHeat

NYHED: Kæmpe nærvarmeleverance

Nærvarmecentralen FlexHeat er en utrolig simpel, kraftfuld og miljøvenlig totalløsning, som Best Green og DVI har udviklet i tæt samarbejde. Den består af 1-5 40 kW luft-vand varmepumper afhængigt af behovet for varme, og har dermed en kapacitet på 40-200 kW. Størrelsen på hver enkelt nærvarmecentral kan således op- eller nedskaleres efter behov, og for særlig store varmebehov kan adskillelige nærvarmecentraler sammenkobles, hvorved der ingen begrænsning er for, hvor stor varmeleverance, vi kan yde.

Alt teknik er inkorporeret i centralens elskab på endevæggen. Under varmepumperne er varmtvandsbeholdere og akkumuleringstanke placeret, hvilket bevirker, at der ikke skal foretages store ændringer i dit teknik- eller fyrrum. Fra tankene tilsluttes frem- og returløb til dit eksisterende vandbårne varmekredsløb, og bygningen opvarmes som hidtil. Installationen kræver udelukkende strømtilførsel for at kunne producere varme til bygningens behov. Skulle nærvarmecentralen have perioder, hvor den har behov for ekstra kapacitet, er der indbyggede elpatroner i akkumuleringstankene, som kan hjælpe til i perioder med spidsbelastning.

Ydermere har det indbyggede elskab netforbindelse, som sender signal til Best Greens overvågningssystem, hvorved vi sikrer at installationen fungerer optimalt. Efter installationen står Best Green for drift, vedligehold og overvågning. Virksomheden behøver med andre ord ikke bekymre sig om optimering, justering, elregninger m.m. Det sørger Best Green for. Hvis det ønskes, tilbyder vi desuden at fjerne det gamle fyr/kedelanlæg med tilhørende varmtvandsbeholdere. Dette indreguleres i prisen på dit individuelle tilbud.

Kontakt os og hør mere

Nemt og bekvemt

Med nærvarme fra Best Green behøver I ikke bekymre jer om noget. Vi inspicerer og vurderer bygningen sender en installatør og tilslutter den rigtige varmepumpekapacitet til bygningernes behov. Det er dermed en totalløsning, som kun kræver, at vi får adgang til at installerer nærvarmen. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde at fjerne det gamle fyr-/kedelanlæg med tilhørende varmtvandsbeholdere. Dette indreguleres i prisen på dit individuelle tilbud.

 

Se priser
Klassisk varmepumpeinstallation

Klassisk varmepumpeinstallation

Den klassiske nærvarmeinstallation med en luft-vand varmepumpe kan oftest yde op til 40 kW.

Luft-vand varmepumpen placeres udendørs, mens der indendørs installeres et indemodul i det eksisterende teknik- eller fyrrum. Indemodulet inkluderer varmtvandsbeholder, akkumuleringstanke, installation af elmåler i eltavlen samt netforbindelse til vores online overvågningssystem, så vi kan sikre at installationen yder optimalt. I teknik- eller fyrrummet fjernes eller afblændes den gamle kedel samt varmtvandsbeholdere, idet disse erstattes med nye, som er kompatible med varmepumpeteknologien. Varmepumpesystemet tilsluttes det eksisterende vandbårne varmekredsløb, og herfra fungerer varmekredsløbet som hidtil. Dog med undtagelse af, at Best Green står for drift, vedligehold og overvågning af anlægget.

Virksomheden behøver med andre ord ikke bekymre sig om optimering, justering, elregninger m.m. Det sørger Best Green for. Hvis det ønskes, tilbyder vi at fjerne det gamle fyr/kedelanlæg med tilhørende varmtvandsbeholdere. Dette indreguleres i prisen på dit individuelle tilbud.

Kontakt os og hør mere

Nemt og bekvemt

Med nærvarme fra Best Green behøver I ikke bekymre jer om noget. Vi inspicerer og vurderer bygningerne, sender en installatør og tilslutter den rigtige varmepumpe til jeres behov. Det er dermed en samlet entreprise, som kun kræver, at vi får adgang til at installerer indemodulerne indendørs. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde at fjerne det gamle fyr/kedelanlæg med tilhørende varmtvandsbeholdere. Dette indreguleres i prisen på dit individuelle tilbud.

 

Se priser
Varmepumpehybrid

Varmepumpehybrid

Vi har god erfaring med at levere nærvarme som hybridløsning. Med hybridløsningen kombinerer vi luft-vand varmepumper med eksisterende gas- eller oliekedler, hvis kedlernes tilstand tillader det. Ved at vælge en hybridløsning, får man det maksimale ud af sin varmepumpeinstallation, fordi den eksisterende kedel kan hjælpe til i perioder med spidsbelastning. Derved kan installeres en mindre varmepumpe, end hvis varmepumpen også skulle yde i perioder med spidsbelastning. Det bevirker at varmepumpen kommer til at yde sit optimale, og ofte er aktiv, mens kedlen kun sætter ind i de få tilfælde, hvor varmepumpen ikke kan følge med. Hvis varmepumpen ikke kan følge med, får kedlen besked via en føler, som er placeret i varmekredsløbet. Dette giver dig en solid løsning med store økonomiske besparelser.

Hybridløsningen fungerer på den måde, at der er en trevejs-ventil monteret ved kedlen, som får signal fra den intelligente styring i varmepumpen. Hvis der registreres lavere temperatur end garanteret, går kedlen i gang og supplerer varmeforsyningen.

Er en hybridløsning den bedste for bygningen, kombineres kedlen med enten en klassisk varmepumpeinstallation eller en nærvarmecentral. Der vil derfor være forskel på hvor meget teknik, der skal installeres i dit teknik- eller fyrrum. Dog bevares den eksisterende kedel samt varmtvandsbeholder, som supplerer i perioder med spidsbelastning.

Også på hybridløsningerne overvåger vi installationen 24/7, så vi sikrer at varmeleverancen fungerer optimalt.

Kontakt os og hør mere

Nemt og bekvemt

Med nærvarme fra Best Green behøver I ikke bekymre jer om noget. Vi har flere års erfaring med at lave hybridløsninger, og det er lige så nemt og bekvemt, som vores andre nærvarmeløsninger. Indledningsvist inspicerer vi bygningerne samt det eksisterende kedelanlæg, for at sikre at kedlen kan supplere varmepumpen i perioder med spidsbelastning. Vi anbefaler kun hybridløsninger i tilfælde, hvor det er teknisk muligt samt økonomisk fordelagtigt for vores kunder. Er hybridløsningen den rette for jer, installeres varmepumpen, og de nødvendige justeringer foretages på kedelanlægget Det er dermed en samlet løsning, som kun kræver at vi får adgang til at installere løsningen.

Se priser

Overvågning 24/7

Din nærvarme er vores ansvar og det tager vi meget seriøst.

Samtlige installationer sender derfor data til vores online overvågningssystem. Det hjælper os med at holde øje med, at nærvarmeinstallationen leverer efter hensigten, og at bygningen får varme. Skulle der mod forventning opstå komplikationer, sender vi en teknikker til at løse problemet. Da Best Green betaler for el til varmeproduktion, er det også i vores interesse at nærvarmeinstallationen leverer sit optimale.

I vores varmepumper er desuden installeret varmemålere som måler, hvor meget varme din bygning bruger. Det er ud fra denne måling, at vi fakturerer varmeforbruget.

Det er nemt at være kunde i Best Green

Projektering

Vores eksperter finder den rette størrelse varmepumpe til jeres varmebehov

Installering

Dialog, tilsyn og koordinering med installatørerne

Service

Servicerig af varmepumperne løbende for at sikre de yder optimalt

Garanti

Fast varmepris pr. kWh og ingen udgifter til vedligehold

Det bæredygtige alternativ til små og store varmebehov

Med nærvarme er der er ikke kun besparelser i vente på varmeregningen, der er også store besparelser i CO2 regnskabet. Nærvarme er nemlig det bæredygtige alternativ, der giver dig mulighed for store CO2 reduktioner. Alt el der bruges til varmeproduktion køber Best Green som grøn certificeret strøm, der er produceret på sol eller vind i Danmark.

Derudover er kernen i Best Green cirkulær økonomi, hvilket bl.a. betyder at vi sælger service (varme) frem for produkter (varmepumper). Det giver os mulighed for maksimal udnyttelse af varmepumperne, da vi bl.a. kan flytte varmepumper mellem kunder og adresser.

Bæredygtig

Vedligeholdelsesfri

Konkurrencedygtig