Sæbefabrikken A/S sparer 19 % om året på varmeregningen og slipper for besvær

Det har været en dejlig, nem helhedsløsning at få nærvarme fra Best Green. De har stået for det hele - lige fra besøg til koordinering af installationen. På den måde har vi haft alt samlet under en kam, og ikke skulle bekymre os om noget som helst. Det har været en samlet entreprise, som er let og miljørigtig, og vi har kunne koncentrere os om vores virksomhed i stedet for at bekymre os om varmeleverancen.

Per Jensen Direktør, Sæbefabrikken A/S

Sæbefabrikken, som hver dag producerer store mængder af rengøringsmidler, skiftede fra oliekedel til nærvarme i juni 2018. Inden skiftet til nærvarme kiggede fabrikken ind i en udfordring med et nedslidt oliekedelanlæg med stor risiko for nedbrud og store omkostninger forbundet med et eventuelt produktionstab. Fjernvarme var ikke den rigtige løsning for fabrikken, da arealafgiften forbundet med fjernvarme ville give højere varmeomkostninger end tidligere. En ny oliekedel var heller ikke aktuel, da varmeplanen i kommunen fokuserer på udfasning af olieforbrug.

Det var endvidere vigtigt for Sæbefabrikken, at skiftet til den nye løsning ville være uden besvær. Valget faldt derfor på nærvarme fra Best Green, og Sæbefabrikken kan nu se frem til store CO2 reduktioner og besparelser på varmeregningen.

En fast lav varme pris

Best Green har købt, installeret og drifter nu en varmepumpeløsning på Sæbefabrikken. Fabrikken betaler et årligt abonnement samt en fast lav varme pris pr. kWh varme, som de bruger. Best Green holder alle udgifter forbundet med produktionen af varmen herunder el, og Sæbefabrikken betaler således kun for den varme, de bruger og slipper samtidig for besvær og udgifter til service og vedligehold.

 

Læs mere om nærvarme

Nøgletal fra Sæbefabrikken A/S

19 %

sparet om på varmeregningen

88 tons

CO2 reduceret om året

0 kr.

i tilslutningsbidrag

Råd til mere

Som kunde hos Best Green kan man vælge at betale et tilslutningsbidrag eller komme i gang for 0 kr. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, om de ønsker at betale et tilslutningsbidrag til installationen. Varmeprisen fastsættes ud fra tilslutningsbidragets størrelse.

Selvom Sæbefabrikken valgte at betale 0 kr. i tilslutningsbidrag, opnår de stadig store besparelser. Sæbefabrikken betaler en fast lav varme pris og et årligt abonnement. Den faste lave varmepris og omlægningen til nærvarme betyder, at fabrikken nu kan se frem til en årlig besparelse på varmeregningen på 19 %.