Resilient fyrtårn får intelligent varme og køling

Det 2600 m2 store Resilience House i Vejle står som et internationalt fyrtårn inden for modstandsdygtig byudvikling og er med til at positionere Danmark som en af pionererne inden for fremtidens grønne løsninger. Her udvikles og testes resiliente løsninger inden for bl.a. energi og miljø, indeklima og grøn ventilation - og huset demonstrerer også fremtidens intelligente varme- og køleforsyning.

Med installationen i Resilience House demonstrerer Best Green, at opvarmning med varmepumper er langt mere end bare et bæredygtigt alternativ til traditionel opvarmning - det er den bedste løsning i forhold til både økonomi, komfort og bæredygtighed.

 

Fast lav pris på varme og køling

Med nærvarme ejer og drifter Best Green varmepumpeanlægget, og Resilience House betaler en fast lav kilowatt-pris for varme og køling. Resilience House har ikke haft en startinvestering på anlægget, og alligevel er prisen lavere end prisen på fjernvarme – på trods af den betragtelige startinvestering, der følger med en fjernvarmeinstallation. Samtidig er prisen for køling ca. 50% lavere end markedsprisen.

CO2-neutral løsning

I Danmark kommer en stor del af elektriciteten fra vedvarende energi, og derfor er danske varmepumpeinstallationer enormt miljøvenlige. Herudover bruger Best Green certificeret vindkraft til alle varmepumpeinstallationer, hvilket gør køling og opvarmning I Resilience House 100% CO2-neutral.

Varmepumper og energilagring

Anlægget til energilagring i Resilience House består af to energikegler, en jordvarmepumpe samt to luft/vand varmepumper. Det samlede anlæg styres på en måde, hvor jordvarmepumpen dækker en stor del af bygningens behov for varme og varmt vand - på den måde samles der en stor mængde kuldeenergi i energikeglerne i løbet af vinteren.

I løbet af foråret og størstedelen af sommerhalvåret kan bygningens kølebehov dækkes af den opsparede køleenergi fra energikeglerne, og når temperaturen i energikeglerne ikke længere er lav nok til at dække kølebehovet, tager jordvarmepumpen over og begynder at køle, mens pumpens varmeenergi lagres i den ene energikegle. På den måde lagrer systemet hele tiden varme eller kulde til senere brug, samtidig med at bygningen opvarmes eller nedkøles.

Store besparelser uden investering

45%

sparet på energiomkostningerne 

2600 m2

forsynes med varme og køling 

0 kr.

i tilslutningbidrag

Support ved hjælp af augmented reality

På grund af varmepumpernes tekniske kompleksitet, har Best Green i samarbejde med VIA University College udviklet en løsning, der kan visualisere komplicerede varmepumpesystemer med augmented reality. Ved hjælp af Microsoft HoloLens har Best Green således mulighed for at supportere teknikeren, der er på stedet, og på den måde reducere serviceomkostningerne.