Kontorhus får intelligent varme og køling og sparer dermed et køleanlæg

Vi har kun gode erfaringer med Best Green som leverandør af varme og køl til vores bygninger. Vi kender Best Green fra et af vores andre byggerier, Resilience House, hvor vi fandt deres løsning fornuftig og bæredygtig. Samtidig kan nærvarme konkurrere med gas og fjernvarme, hvorfor valgte faldt på nærvarme.

Martin Sørensen Ejendomschef, Bagger-Sørensen & Co. A/S

Et nyt og stort arkitekttegnet kontorhus er i skrivende stund ved at blive bygget for selskabet Bagger-Sørensen og Co. A/S i Vejle. Kontorhuset bliver Bagger-Sørensens nye hovedsæde og kommer til at udgøre de daglige rammer for administrationen. Det store kontorhus bliver 3.500 kvm og fordeles på to etager.

Best Green er med som leverandør af nærvarme, hvor vi leverer en unik og skræddersyet løsning, som både indebærer køl og varme. Når kontorhuset står færdigt, vil der være mange store glasfacader, hvorfor det forventes, at der bliver et særligt behov for køl henover sommermånederne.

Samme anlæg leverer varme og køl

Som nærvarmeleverandør leverer Best Green en unik og skræddersyet varme- og køleløsning til kontorhuset. Løsningen består af et jordvarmeanlæg med en 7,2 km nedgravet slange og ikke et luft-vand-varmepumpeanlæg, som vi primært arbejder med.

Med et jordvarmeanlæg får kontorhuset en grøn og intelligent løsning, da jordvarmepumpen udnytter energien i jorden til både at producere nærvarme til bygningen samtidig med, at restproduktet fra varmeproduktionen, køl, udnyttes. Ved at samle både varme og køl på samme anlæg, sparer kontorhuset et køleanlæg. På denne måde får huset en ekstrem effektiv energiforsyning, som bidrager til et behageligt indeklima året rundt.

Når kontorhuset står færdigt, kan de desuden se frem til en fast lav varme- og kølepris. Det imponerende kontorhus ligger egentlig i et fjernvarmeområde, men løsningen fra Best Green viste sig at være langt mere fordelagtigt økonomisk. 

Læs mere om nærvarme

Et stort behov for køl

De store glasfacader i kontorhuset øger behovet for at kunne køle bygningen ned - særligt i de varme sommermåneder. Derfor etableres et stort jordvarmeanlæg, som sikrer, at anlægget kan levere køl nok. Jordvarmeanlægget er derfor skaleret op med et stort slangesystem på 7,2 km, som opdeles i zoner således, at der både kan varmes og køles samtidig.

Nøgletal fra Bagger-Sørensen & Co. A/S

3.500 kvm

forsynes med varme og køling

100 %

CO2 neutral

7,2 km

langt slangesystem tilsluttes varmepumpen

En C02-neutral løsning

Opvarmning og køling i kontorhuset er 100 % CO2-neutralt, da Best Green kun bruger certificeret sol- og vindenergi til at drifte alle varmepumper med nærvarmeløsninger til erhverv.

Best Green er med hele vejen

Best Green køber og installerer et stort jordvarmepumpeanlæg ved bygningen. Vi tager ansvaret for opvarmning, nedkøling, drift og løbende vedligehold. Kunderne behøver dermed ikke bekymre sig om, hvorvidt anlægget skal repareres eller om der leveres nok varme eller køl. Den garanti følger med den løsning, som Best Green leverer.

Kontakt Best Green hvis du tænker en skræddersyet, intelligent og bæredygtig løsning er interessant for dit byggeri.