Søvind Skole skifter fra gas til nærvarme

Søvind ligger uden for fjernvarmeområdet, hvilket betyder, at de lokale institutioner har behov for et alternativ til den kollektive varmeforsyning. Som et led i at nedbringe CO2 udledningen i Horsens Kommune skifter Samdriften Søvind, som består af Søvind skole, børnehave og idrætshal til nærvarme fra Best Green.

Med nærvarme får Samdriften Søvind en enkel og vedligeholdelsesfri varmeløsning baseret på varmepumper.

Nem og enkel varmeløsning

Fra beslutningen er truffet til varmepumpeanlæggene er installeret hos bygningerne i Søvind, går der ikke lang tid – og alt hvad det har krævet af institutionerne er at give adgang til deres faciliteter.

”Installationerne er gået rigtig nemt - vi har bare udleveret en nøgle til installatørerne og så har Best Green stået for resten – og vi har kunne stole på, at det de laver er i orden,” fortæller Jesper Lindstrøm, Teknisk Serviceleder på Søvind skole, børnehave og idrætshal. 

Ud over at Best Green forestår installationen af varmepumpeanlæggene, varetager Best Green også driften og påtager sig de løbende omkostninger ved reparation og serviceeftersyn. Samtidig tager Best Green ansvaret for, at nærvarmen kører optimalt hver dag - året rundt.

Best Green yder en rigtig god service. De kommer, når vi ringer og har vi spørgsmål, så er de klar med svarene.”

Jesper Lindstrøm Teknisk Serviceleder, Søvind Skole

105 tons CO2 reduceret om året

Allerede fra første år forventes institutionerne at opnå en samlet reduktion i CO2 udslippet på 105 tons i forhold til nuværende varmeløsning. Samtidig kan Søvind skole, børnehave og idrætshal nu se frem til en samlet besparelse på 98.000 kr. på den årlige varmeregning. 

105 tons CO2

reduceret om året 

98.000 kr.

sparet på den årlige varmeregning

0

uforudsete udgifter 

Miljømæssigt er nærvarme meget bedre end meget andet - det her er vejen frem.

Jesper Lindstrøm Teknisk Serviceleder, Søvind Skole
"Din vej til nærvarme starter med en uforpligtende snak. Tag fat i os, så vi kan guide dig godt på vej til miljøvenlig varme"
Kent Bisgaard Forretningsudvikler