Slemminge GL. Skole sparer 41% på varmeregningen

Slemminge GL. Skole har ikke adgang til fjernvarmenettet og er dermed afhængig af olie til opvarmning. Som led i at nedbringe nedbringe driftsomkostningerne og CO2 udledningen vælger Slemminge GL. Skole i 2017 en ny, energieffektiv varmeløsning fra Best Green, som både giver besparelser på varmeregningen og tilmeld reducerer skolens CO2 udslip. 

Sikker drift året rundt

Med nærvarme køber, installerer og drifter Best Green et moderne varmepumpeanlæg hos Slemminge GL. Skole. Skolen abonnere på varme fra varmepumpen. Til gengæld står Best Green for service, vedligehold og overvåger samtidig varmeløsningen 24/7 - året rundt. Det sikrer at anlægget altid er driftsklar og performer efter bedste evne.

Lav investering og lav varmepris

Når du vælger nærvarme fra Best Green kan du selv vælge om du vil betale en startinvestering og dermed få en lavere varmepris eller komme i gang for 0 kr.

Slemminge GL. Skole valgte at investere 160.000 kr. og får nu en varmepris på 0,60 kr. pr. kWh varme. Det giver skolen en årlig besparelse på 41% på varmeregningen. Oveni har skolen reduceret dets årlige CO2 udledning med 34,5 tons.

Nøgletal fra Slemminge GL. Skole

41%

sparet på den årlige varmeregning 

34,5 tons CO2

reduceret om året 

0,60 kr.

pr. kWh varme