Stærk og pålidelig opvarmning af din bygning

Stærk og pålidelig opvarmning af din bygning

Sådan får du vedligeholdelsesfri varme

1. Første besøg 2. Oplæg 3. Andet besøg 4. Kontrakt 5. Installation 6. Test
1. Første besøg

1. Første besøg

Vi aftaler en første besigtigelse på installationsadressen, med henblik på afdækning af det mulige potentiale. Her synliggør vi de behov, krav og forudsætninger, der vil være i det aktuelle projekt.

Kontakt os
2. Oplæg

2. Oplæg

På baggrund af det første besøg på installationsadressen, udfærdiger vi et oplæg, der beskriver den mulige løsning med økonomiske nøgletal, samt en forventet varmepris pr. kWh.

Dette oplæg, vil kunne benyttes som præsentations oplæg til ledelsesgruppen, bestyrelsen og andre, der kan være med i beslutningsprocessen.

3. Andet besøg

3. Andet besøg

Vores tekniske specialister og en installatør foretager forundersøgelser og test af de eksisterende installationer og bygningsmæssige forhold.

Selve varmepumpe anlægget, fabrikat, størrelse m.v. udvælges på baggrund af disse undersøgelser.

4. Kontrakt

4. Kontrakt

Vi udarbejder en varmeleveringsaftale, der beskriver løsningen, den endelige varmepris og årlige abonnement.

Hvis der ved etableringen af nærvarme, sker en reduktion af forbruget af fossile brændsler, vil der medfølge en erklæring om salg af energibesparelser, som vil tilfalde Best Green.

5. Installation

5. Installation

En installatør vil under tilsyn fra Best Greens tekniske specialister udføre installationsarbejdet i henhold til kontrakt og gældende normer og danske standarder.

6. Test

6. Test

Efter installationen gennemfører vi en række test af anlægget, samt udfærdiger en opstarts- og afleveringsrapport.

Best Greens tekniske specialister installerer overvågningsudstyr til sikring af data og udarbejder samtidig en service-, drift-, og vedligeholdelsesaftale.

Kontakt os

24/7 overvågning

Vi sikrer en stabil performance af dit anlæg gennem 24/7 overvågning

Bæredygtig opvarmning

Få varmen leveret fra et state-of-the-art varmepumpeanlæg

Service og vedligehold

Ingen udgifter til service og vedligehold – den klarer Best Green

El

Undgå yderligere udgifter til el – Best Green dækker varmepumpeanlæggets elforbrug

Nærvarme er relevant for...

Skoler Forsamlingshuse Kirker Udlejningsejendomme Nybyggeri Erhvervsbygninger
Skoler

Skoler

Mange skoler ligger uden for fjernvarmeområdet og er afhængige af olie eller naturgas. Det er derfor naturligt at kigge efter alternative opvarmningsformer, som kan give besparelser på varmeregningen og en reduktion i CO2.

Med nærvarme giver vi skoler en totalløsning. Vi køber og installerer en varmepumpe ved skolen og påtager os ansvaret for det løbende vedligehold.

Vi tilbyder samtidig at placere en infoskærm på skolen, som visualiserer og omsætter skolens energiforbrug til sjove fakta og et let afkodeligt sprog.

Forsamlingshuse

Forsamlingshuse

Det kræver mange ressourcer og frivillige timer, at drive et veldrevet og præsentabelt forsamlingshus. En af de største drifts- og vedligeholdelsesudgifter er opvarmning af lokalerne, hvor de fleste forsamlingshuse i dag anvender et olie- eller naturgasfyr.

Med nærvarme køber og installerer vi en varmepumpepumpe ved forsamlingshuset og påtager os ansvaret for det løbende vedligehold. Vi overvåger samtidig varmeløsningen hvert 5. minut døgnet rundt. Det sikrer, at anlægget altid er driftsklar og performer efter bedste evne.

Kirker

Kirker

Opvarmningen af kirker er ofte en udfordring da ønsket om fornuftige temperaturer til kirkelige handlinger skal harmonere med hensynet til bevaring af kalkmalerier og inventar. Det betyder, at et kedelanlæg skal kunne varme det store kirkerum op på ganske få timer før en kirkelig handling.

Tidligere har dette udelukkende kunne løses ved brug af olie- eller naturgasfyr.

Med nærvarme fra Best Green køber og installerer vi en varmepumpe ved kirken og påtager os ansvaret for det løbende vedligehold. En varmepumpe kører på el, og her benytter vi udelukkende strøm fra vedvarende energikilder. Det sikrer kirken en driftssikker løsning, som samtidig er 100% bæredygtig.

Udlejningsejendomme

Udlejningsejendomme

Med nærvarme fra Best Green kan du som udlejer være sikker på at der altid er varme og varmt vand i din udlejningsejendom.

Vi køber og installerer en varmepumpepumpe ved udlejningsejendommen og påtager os ansvaret for det løbende vedligehold. Vi overvåger samtidig varmeløsningen hvert 5. minut døgnet rundt. Det sikrer, at anlægget altid er driftsklar og performer efter bedste evne.

Med nærvarme kan du tilbyde dine lejere:

 • Høj forsyningssikkerhed
 • Konkurrencedygtig varmepris
 • 100% bæredygtig opvarmning

Derudover vil en nærvarmeløsning forbedre energimærket på din ejendom og dermed også forøge din ejendomsvurdering.

Nybyggeri

Nybyggeri

Nærvarme fra Best Green er den nemmeste og mest omkostningseffektive løsning til ejendomsbyggerier efter BR-2020 reglementet, og er samtidig den oplagte løsning til ”cirkulærer” byggeprojekter.

Vi tilbyder varmepumpeprojekter til nybyggeri, hvor vi projekterer, etablerer og drifter en varmepumpeløsning ved dit nybyggeri. Vi overvåger samtidig løsningen døgnet rundt, hvilket sikrer at anlægget altid performer efter bedste evne.

Nærvarme er samtidig et særdeles velegnet alternativ til almene boligprojekter i områder med krav om tilslutning til fjernvarme forsyningen.

Erhvervsbygninger

Erhvervsbygning

Der kan være mange penge at spare, ved at optimere driften af erhvervsbygningers opvarmning.

Med nærvarme fra Best Green projekterer, installerer og drifter vi et top-moderne varmepumpeanlæg ved din erhvervsbygning – og det helt uden investering. Vi overvåger samtidig varmeløsningen hvert 5. minut døgnet rundt. Det sikrer, at anlægget altid er driftsklar og performer efter bedste evne.

Derudover vil en nærvarmeløsning forbedre energimærket på din erhvervsbygning og dermed også forøge din ejendomsvurdering.

Vælg den finansieringsmodel, som passer dig bedst

Nærvarme


Intet tilslutningsbidrag og få en fast varmepris • 24/7 overvågning

 • Ingen udgifter til vedligehold

 • 100% grøn energi

 • Ingen ekstra strømudgifter

Kontakt

Nærvarme m. tilslutningsbidrag

naervaerme_tilslutningsbidrag_bestgreen


Læg tilslutningsbidrag og få en lavere varmepris • 24/7 overvågning

 • Ingen udgifter til vedligehold

 • 100% grøn energi

 • Ingen ekstra strømudgifter

Kontakt

Varmepumpeanlæg

varmepumpeanlæg_bestgreen


Tag ejerskab over et komplet varmepumpeanlæg • Projektering og installation

 • Mulighed for udvidet service og garanti

 • Stor CO2 reduktion

Læs mere

Cirkulær Økonomi - fra produkt til service

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi præsenterede i foråret 2017 27 anbefalinger til, hvordan Danmark bliver et cirkulært forbillede. Vi er rigtig glade for, at Advisory Boardet har fremhævet Best Green, som et foregangseksempel inden for cirkulær økonomi. I Best Green tænker vi cirkulært når vi tilbyder varme på abonnement. Det giver en bedre udnyttelse af vindenergien og en CO2 besparelse på 100% uden at driftsomkostningerne bliver større. På den måde gavner det både økonomi, samfund og miljø.

"Din vej til nærvarme starter med en uforpligtende snak. Tag fat i os, så vi kan guide dig godt på vej til miljøvenlig varme"
Kent Bisgaard Forretningsudvikler

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem. Læs mere

Luk