Nærvarme tilbydes nu til ubegrænset store varmeforbrug

Nærvarme tilbydes nu til ubegrænset store varmeforbrug

Få et uforpligtende tilbud
Ingen uforudsete udgifter

Ingen uforudsete udgifter

Nærvarme er det bæredygtige alternativ

Nærvarme er det bæredygtige alternativ

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud

Varme på abonnement fra store varmepumper

Best Green leverer nærvarme til ubegrænset store forbrug. Vi samarbejder med DVI (Dansk Varmepumpe Industri), der har mere end 40 års erfaring med at udvikle varmepumpeteknologi.
Læs mere om nærvarme her

Bæredygtig

Vedligeholdelsesfri

Konkurrencedygtig

Hvad er nærvarme?

Nærvarme er betegnelsen for varme på abonnement, produceret i luft-vand varmepumper ejet af Best Green. Det er en konkurrencedygtig, effektiv og grøn varmeløsning til erhvervsbygninger med store varmebehov uden for fjernvarmeområdet.

Nærvarme fungerer på den måde, at Best Green ejer og installerer en luft-vand varmepumpe ved de bygninger, der har behov for nærvarmeleverance. Herefter overvåger Best Green installationen 24/7, og påtager sig ansvaret for driften samt det løbende vedligehold. Det giver jer en vedligeholdelsesfri løsning med høj forsyningssikkerhed samt en lav fast kWh varmepris. Prisen pr. kWh afhænger af, hvor meget I ønsker at betale tilslutningsbidrag.

Kunder ved Best Green betaler ikke for el til varmeproduktionen men kun for den mængde varme, som bygningen bruger samt et årligt abonnement.

Se priser

Hvilken nærvarmeløsning er den rette til dit behov?

At finde den rette nærvarmeløsning, og dermed luft-vand varmepumpe, kræver kendskab til flere forskellige faktorer. Vores eksperter er specialiserede i at besigtige bygninger og vurdere hvilken varmepumpeløsning, der er bedst egnet til bygningens behov, så der kan ydes den varmeleverance, der er brug for.

Nedenfor ses hvilken nærvarmeløsning vi umiddelbart anbefaler. Anbefalingen har relation til det hidtidige varmeforbrug, og er inddelt efter, om det årlige varmeforbrug er over eller under 100.000 kr. Begge nærvarmeløsninger er skalerbare og vil blive individuelt tilpasset bygningens behov.
Anbefalingen er udelukkende vejledende og tilpasses individuelt efter muligheder og behov.

Vores eksperter kigger bl.a. efter:

  • Tidligere varmeforbrug
  • Bygningens tilstand
  • Varmeanlæggets egnethed til drift med varmepumpe
Årlig varmeomkostning over 100.000 kr. Årlig varmeomkostning under 100.000 kr.
Årlig varmeomkostning over 100.000 kr.

NYHED: Nærvarmecentral

Nærvarmeløsningen til dit behov vil oftest være en varmepumpeinstallation med en nærvarmecentral bestående af 1-5 luft-vand varmepumper, som har en kapacitet på 40-200 kW. For særlig store varmebehov sammenkobles nærvarmecentralerne, hvorved der ingen begrænsning er for, hvor stor varmeleverance, vi kan yde.

Nærvarmecentralen er en utrolig simpel og kraftfuld løsning. Alt teknik er inkorporeret i centralens elskab på endevæggen. Under varmepumperne er varmtvandsbeholdere og akkumuleringstanke placeret, hvilket bevirker, at der ikke skal foretages store ændringer i dit teknik- eller fyrrum. Fra tankene tilsluttes frem- og returløb til dit eksisterende vandbårne varmekredsløb, og bygningen opvarmes som hidtil. Installationen kræver udelukkende strømtilførsel for at kunne producere varme til bygningens behov.

Efter installationen står Best Green for drift, vedligehold og overvågning. Virksomheden behøver med andre ord ikke bekymre sig om optimering, justering, elregninger m.m. Det sørger Best Green for.

Simpel installation og intet vedligehold

Læn jer tilbage og forbered jer på at nyde en tid uden bøvl, driftstop, rengøring, skorstensfejer træ-/gas-/oliebestilling - kortsagt en fremtid uden varmebekymringer.

Med nærvarme fra Best Green behøver I ikke bekymre jer om noget. Vi inspicerer og vurderer bygninger(ne), sender en installatør og tilslutter den rigtige varmepumpekapacitet til virksomhedens behov. Det er dermed en samlet entreprise, som kun kræver, at vi får adgang til at installerer løsningen. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde at fjerne det gamle fyr/kedelanlæg med tilhørende varmtvandsbeholdere. Dette indreguleres i prisen på dit individuelle tilbud.

Er du interesseret I at høre, om vi kan give dig et skarpt tilbud? Lad os tage en uforpligtende snak.

Kontakt os

Priser

Prisen på nærvarme er afhængig af, om virksomheden ønsker at betale tilslutningsbidrag til varmepumpen eller ej. Uanset om virksomheden betaler tilslutningsbidrag eller ej, betaler Best Green for el til produktion af varmen. I betaler pr. kWh varme, som bygningen forbruger samt et årligt abonnement.

Fordele ved at betale tilslutningsbidrag:
Jo højere tilslutningsbidrag I vælger at betale, jo lavere kWh pris varme kan vi tilbyde.
kWh varmepris fra 0,50 kr.

Fordele ved ikke at betale tilslutningsbidrag:
Vælger I derimod ikke at betale tilslutningsbidrag, kan I bruge virksomhedens likvider på andet end varmeforsyningen. 

Se mere om priser her
Årlig varmeomkostning under 100.000 kr.

Klassisk varmepumpeinstallation

Nærvarmeløsningen til dit behov vil oftest være en klassisk varmepumpeinstallation med en luft-vand varmepumpe, som har en kapacitet på op til 40 kW.

Varmepumpen placeres udendørs på et stabilt underlag, og der trækkes forbindelse til det eksisterende teknik- eller fyrrum. I teknik- eller fyrrummet fjernes eller afblændes den gamle kedel, mens den gamle varmtvandsbeholder erstattes med en ny, der er kompatibel med varmepumpeteknologien.

Vores installatør tilslutter varmepumpesystemet det eksisterende varmekredsløb, og herfra fungerer varmekredsløbet som hidtil. Dog med undtagelse af, at Best Green står for drift, vedligehold og overvågning af anlægget. Virksomheden behøver med andre ord ikke bekymre sig om rengøring af anlæg, optimering, justering, elregninger m.m. Det sørger Best Green for.

Simpel installation og intet vedligehold

Læn jer tilbage og forbered jer på at nyde en tid uden bøvl, driftstop, rengøring, skorstensfejer træ-/gas-/oliebestilling - kortsagt en fremtid uden varmebekymringer.

Med nærvarme fra Best Green behøver I ikke bekymre jer om noget. Vi inspicerer og vurderer bygninger(ne), sender en installatør og tilslutter den rigtige varmepumpe til virksomhedens behov. Det er dermed en samlet entreprise, som kun kræver, at vi får adgang til at installerer indemodulerne indendørs. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde at fjerne det gamle fyr/kedelanlæg med tilhørende varmtvandsbeholdere. Dette indreguleres i prisen på dit individuelle tilbud.

Er du interesseret I at høre, om vi kan give dig et skarpt tilbud? Lad os tage en uforpligtende snak.

Kontakt os

Priser

Prisen på nærvarme afhænger af, om I ønsker at betale tilslutningsbidrag til varmepumpen eller ej. For begge muligheder gælder, at Best Green betaler for el til produktion af varmen, mens I som kunde betaler for den varme, bygningen bruger samt et årligt abonnement.

Fordele ved at betale tilslutningsbidrag:
Jo højere tilslutningsbidrag I vælger at betale, jo lavere kWh varmepris kan vi tilbyde.
Priser fra 0,50 kr. pr. kWh eks. moms

Fordele ved ikke at betale tilslutningsbidrag:
Vælger I derimod ikke at betale tilslutningsbidrag, kan I bruge virksomhedens likvider på andet end varmeforsyningen. 

Se mere om priser her

Nærvarme er relevant for...

Institutioner Forsamlingshuse Udlejningsejendomme Virksomheder Nybyggeri Fabrikker Kirker
Institutioner

Institutioner

Mange institutioner ligger uden for fjernvarmeområdet og er afhængige af olie eller naturgas. Det er derfor naturligt at kigge efter alternative opvarmningsformer, som kan give besparelser på varmeregningen og en reduktion i CO2.

Med nærvarme giver vi skoler, børnehaver, idrætshaller m.m. en totalløsning. Vi køber og installerer en varmepumpe ved institutionen og påtager os ansvaret for det løbende vedligehold.

Vi tilbyder samtidig at placere en infoskærm, som visualiserer og omsætter skolens energiforbrug til sjove fakta og et let afkodeligt sprog.

Læs mere
Forsamlingshuse

Forsamlingshuse

Det kræver mange ressourcer og frivillige timer, at drive et præsentabelt forsamlingshus. En af de største drifts- og vedligeholdelsesudgifter er opvarmning af lokalerne, hvor de fleste forsamlingshuse i dag anvender et olie- eller naturgasfyr.

Med nærvarme køber og installerer vi en varmepumpepumpe ved forsamlingshuset og påtager os ansvaret for det løbende vedligehold. Vi overvåger samtidig varmeløsningen hvert 5. minut døgnet rundt. Det sikrer, at anlægget altid er driftsklar og performer efter bedste evne.

Læs mere
Udlejningsejendomme

Udlejningsejendomme

Med nærvarme fra Best Green kan du som udlejer være sikker på at der altid er varme og varmt vand i din udlejningsejendom.

Vi køber og installerer en varmepumpepumpe ved udlejningsejendommen og påtager os ansvaret for det løbende vedligehold. Vi overvåger samtidig varmeløsningen hvert 5. minut døgnet rundt. Det sikrer, at anlægget altid er driftsklar og performer efter bedste evne.

Med nærvarme kan du tilbyde dine lejere:

  • Høj forsyningssikkerhed
  • Konkurrencedygtig varmepris
  • 100% bæredygtig opvarmning

Derudover vil en nærvarmeløsning forbedre energimærket på din ejendom og dermed også forøge din ejendomsvurdering.

Læs mere
Virksomheder

Virksomheder

Der kan være mange penge at spare, ved at optimere driften af erhvervsbygningers opvarmning.

Med nærvarme fra Best Green projekterer, installerer og drifter vi et intelligent varmepumpeanlæg ved din erhvervsbygning – og det helt uden investering. Vi overvåger samtidig varmeløsningen hvert 5. minut døgnet rundt. Det sikrer, at anlægget altid er driftsklar og performer efter bedste evne.

Derudover vil en nærvarmeløsning forbedre energimærket på din erhvervsbygning og dermed også forøge din ejendomsvurdering.

Læs mere
Nybyggeri

Nybyggeri

Nærvarme fra Best Green er den nemmeste og mest omkostningseffektive løsning til ejendomsbyggerier efter BR-2020 reglementet, og er samtidig den oplagte løsning til ”cirkulærer” byggeprojekter.

Vi tilbyder varmepumpeprojekter til nybyggeri, hvor vi projekterer, etablerer og drifter en varmepumpeløsning ved dit nybyggeri. Vi overvåger samtidig løsningen døgnet rundt, hvilket sikrer at anlægget altid performer efter bedste evne.

Nærvarme er samtidig et særdeles velegnet alternativ til almene boligprojekter i områder med krav om tilslutning til fjernvarme forsyningen.

Læs mere
Fabrikker

Fabrikker

Der kan være mange penge at spare ved at kigge på varmeregningen i fabriksbygninger. Ofte er der store omkostninger forbundet med produktion eller opvarmning af lokaler. 

Med nærvarme fra Best Green får fabrikken en bekvem og effektiv varmeløsning, hvor Best Green påtager sig ansvaret for drift og vedligehold af anlægget. På den måde får I forsyningssikkerhed, og er garanteret at der altid er varme nok. Best Green betaler for el til produktion af varme, mens I kun betaler for den varme i forbruger samt et abonnement.

For nogle fabrikker kan det være fordelagtigt at lave hybridløsninger, hvilket kan give endnu lavere varmpris pr. kWh nærvarme. Se mere om hybridløsninger under fanen Teknikken.

 

Læs mere
Kirker

Kirker

Opvarmningen af kirker er ofte en udfordring da ønsket om fornuftige temperaturer til kirkelige handlinger skal harmonere med hensynet til bevaring af kalkmalerier og inventar. Det betyder, at et kedelanlæg skal kunne varme det store kirkerum op på ganske få timer før en kirkelig handling.

Tidligere har dette udelukkende kunne løses ved brug af olie- eller naturgasfyr.

Med nærvarme fra Best Green køber og installerer vi en varmepumpe ved kirken og påtager os ansvaret for det løbende vedligehold. En varmepumpe kører på el, og her benytter vi udelukkende strøm fra vedvarende energikilder. Det sikrer kirken en driftssikker løsning, som samtidig er 100% bæredygtig.

Best Green betaler for el til produktion af varme, mens vores kunder betaler for den varme de forbruger samt et årligt abonnement. Se mere under fanen priser.

Se vores casebeskrivelser under fanen Referencer eller klik her
Hvor meget kan du spare ved at skifte til nærvarme? Lad os give dig et uforpligtende tilbud
"Din vej til nærvarme starter med en uforpligtende snak. Tag fat i os, så vi kan guide dig godt på vej til miljøvenlig varme"
Kent Bisgaard Forretningsudvikler